Quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đã được đề cập cụ thể tại Mục 2, Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT. Trong đó, nội dung, định dạng và phương thức cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn cũng được quy định chi tiết.

Nội dung cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

Dựa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP, nội dung thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn sẽ bao gồm:

 • Tên trạm;
 • Mã trạm;
 • Địa chỉ trạm;
 • Vị trí (tọa độ) trạm;
 • Số liệu quan trắc hoặc tính toán các yếu tố tại trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Những dữ liệu về mã trạm, tên trạm, địa chỉ và vị trí trạm phải cung cấp 01 lần cho đơn vị thu nhận thông tin và cần đảm bảo thông báo kịp thời khi có sự thay đổi.

Quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

Dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn phải được thông báo khi có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, thông tin và dữ liệu quan trắc tại trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng cung cấp đến cơ quan thu nhận cần đáp ứng yêu cầu về nội dung, cấu trúc, cũng như kiểu thông tin, dữ liệu được quy định tại Phụ lục 01, 02 và 03 được ban hành kèm Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT.

Định dạng tệp thông tin và dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

– Tên tập thông tin đăng ký truyền dữ liệu với đơn vị thu nhận thông tin

Tên tập thông tin được đặt theo định dạng: DK_MaTinh_TenCongTrinh.xls

Trong đó:

 • DK: Tên viết tắt tệp đăng ký thông tin trạm (tên trạm, mã trạm);
 • _ (dấu phân cách): Một ký tự gạch dưới ( _ );
 • MaTinh: Ký hiệu mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trạm quan trắc được lắp đặt.
 • TenCongTrinh: Tên viết tắt của công trình, viết liền không dấu và không vượt quá 16 ký tự (chủ công trình tự quy ước nhưng không được thay đổi).

Ví dụ: Tên tệp thông tin: DK_08_thuydienChiemHoa.xls (Tệp dữ liệu đăng ký truyền dữ liệu của thủy điện Chiêm Hóa tại tỉnh Tuyên Quang).

Danh mục ký hiệu mã tỉnh, thành phố chi tiết như sau:

STT Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ký hiệu STT Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ký hiệu
1 Thành phố Hà Nội 01 33 Quảng Nam 49
2 Hà Giang 02 34 Quảng Ngãi 51
3 Cao Bằng 04 35 Bình Định 52
4 Bắc Kạn 06 36 Phú Yên 54
5 Tuyên Quang 08 37 Khánh Hoà 56
6 Lào Cai 10 38 Ninh Thuận 58
7 Điện Biên 11 39 Bình Thuận 60
8 Lai Châu 12 40 Kon Tum 62
9 Sơn La 14 41 Gia Lai 64
10 Yên Bái 15 42 Đắk Lắk 66
11 Hòa Bình 17 43 Đắk Nông 67
12 Thái Nguyên 19 44 Lâm Đồng 68
13 Lạng Sơn 20 45 Bình Phước 70
14 Quảng Ninh 22 46 Tây Ninh 72
15 Bắc Giang 24 47 Bình Dương 74
16 Phú Thọ 25 48 Đồng Nai 75
17 Vĩnh Phúc 26 49 Bà Rịa – Vũng Tàu 77
18 Bắc Ninh 27 50 Thành phố Hồ Chí Minh 79
19 Hải Dương 30 51 Long An 80
20 Thành phố Hải Phòng 31 52 Tiền Giang 82
21 Hưng Yên 33 53 Bến Tre 83
22 Thái Bình 34 54 Trà Vinh 84
23 Hà Nam 35 55 Vĩnh Long 86
24 Nam Định 36 56 Đồng Tháp 87
25 Ninh Bình 37 57 An Giang 89
26 Thanh Hóa 38 58 Kiên Giang 91
27 Nghệ An 40 59 Thành phố Cần Thơ 92
28 Hà Tĩnh 42 60 Hậu Giang 93
29 Quảng Bình 44 61 Sóc Trăng 94
30 Quảng Trị 45 62 Bạc Liêu 95
31 Thừa Thiên Huế 46 63 Cà Mau 96
32 Thành phố Đà Nẵng 48

– Nội dung tệp thông tin đăng ký truyền dữ liệu với đơn vị thu nhận thông tin

 • Thông tin đăng ký truyền dữ liệu:

STT Ký hiệu trường thông tin Kiểu giá trị Mô tả
1 Donvi Chuỗi ký tự Tên tổ chức, cá nhân cung cấp
2 Diachichitiet Chuỗi ký tự Số nhà, ngõ, đường phố, phường (xã thị trấn), quận (huyện, thị xã), tỉnh (thành phố)
3 Nguoidaidien Chuỗi ký tự Tên của người đại diện cơ quan, đơn vị
4 Chucvu Chuỗi ký tự Chức vụ của người đại diện, tổ chức, cá nhân cung cấp
5 Diachiweb Chuỗi ký tự Địa chỉ website đơn vị (nếu có)
6 Dienthoai Chuỗi ký tự Điện thoại cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp
7 Thudientu Chuỗi ký tự Thư điện tử liên hệ cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp
8 Loaicongtrinh Chuỗi ký tự Loại công trình thực hiện quan trắc
9 Tinh Chuỗi ký tự Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt thiết bị quan trắc
10 Huyen Chuỗi ký tự Tên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi đặt thiết bị quan trắc
11 Diachichitietcongtrinh Chuỗi ký tự Số nhà, ngõ, đường phố, phường (xã) nơi đặt thiết bị quan trắc
12 Dinhdangfiledulieu Chuỗi ký tự *.txt hoặc *.xls.

 • Nội dung tệp thông tin dạng *.xls:

A B
1 Donvi Công ty A
2 Diachichitiet Thị trấn Đầm Hồng, xã Ngọc Hồi, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
3 Nguoidaidien Nguyễn Văn A
4 Chức vụ Giám đốc
5 Diachiweb http://ict.com.vn/
6 Dienthoai 123456789
7 Thudientu ctya@gmail.com
8 Loaicongtrinh Nhà máy thủy điện…
9 Tinh Tuyên Quang
10 Huyen Chiêm Hóa
11 Dinhdangfiledulieu txt

Ngoài ra, đối với từng loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn, tên tệp dữ liệu và nội dung sẽ được quy định khác nhau, chi tiết được đề cập tại Phụ lục I của Thông tư này.

Mặt khác, định dạng tệp thông tin, dữ liệu của trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu cầu riêng của tổ chức hay cá nhân nhưng không thuộc các công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn sẽ được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với trường hợp các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng có sử dụng định dạng thông tin, dữ liệu riêng, thì cần phải có văn bản thông báo mô tả về cấu trúc, định dạng của thông tin dữ liệu tại trạm để đơn vị thu có thể nhận biết và phối hợp tiếp nhận.

Phương thức cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn

Phương thức cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn được thực hiện dựa trên quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP, theo đó:

– Phương thức cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn qua mạng Internet

Sử dụng giao thức truyền tải tập tin FTP để truyền tải thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn hay thông qua hộp thư điện tử được cung cấp bởi Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Chủ sở hữu, tổ chức trực tiếp quản lý, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP. Cùng với đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ của trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng có trách nhiệm phối hợp và thống nhất cùng với cơ quan thu nhận thông tin, dữ liệu (qua hộp thư điện tử) để được cung cấp cấu hình máy chủ, địa chỉ IP và được hướng dẫn kết nối với hệ thống truyền số liệu;

– Phương thức cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn bằng văn bản, vật mang tin

Thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn được thể hiện bằng văn bản, vật mang tin cần được thực hiện giao nộp trực tiếp tại những cơ quan thu nhận thông tin, dữ liệu. Xem thêm: Mẫu giấy giao nộp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn>>>

Ngoài ra, trong quá trình cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn gặp bất kỳ sự cố nào, chủ công trình phải chủ động khắc phục và thông báo cho cơ quan thu nhận thông tin, dữ liệu bằng thư điện tử hoặc văn bản về nguyên nhân, cũng như các biện pháp khắc phục sự cố và nêu rõ kế hoạch thực hiện, thời gian khắc phục sự cố gián đoạn này.

Hy vọng với những thông tin trên, Đất Hợp đã giúp bạn đọc hiểu thêm về những quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn. Ngoài ra, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về trạm quan trắc khí tượng thủy văn, hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 0903 825 125 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

>>> Xem thêm: 10 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn