thiet bi trimble

GIẢI PHÁP THU THẬP VÀ TÍCH HỢP GIS

GIS – Hệ thống thông tin địa lý ngày nay là một trong những công cụ trợ giúp đắc lực cho cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quản lý, cá nhân đánh giá được hiện trạng của các quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế – xã hội thông qua các chức năng thu thập dữ liệu, quản lý, phân tích và tích hợp các thông tin trên nền tảng bản đồ số.

Bạn cần một giải pháp GIS thông minh? Trimble GIS đáp đứng đầy đủ cho bạn. Các giải pháp GIS của Trimble cho phép bạn hợp lý hóa quy trình công việc, cả trong văn phòng và ngoài thực địa, để tối ưu hóa năng suất và khả năng ứng dụng với độ tin cậy cao.

Xem thêm: Các bài viết về giải pháp thu thập và tích hợp GIS TẠI ĐÂY

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN:

Hãy chia sẻ thông tin hữu ích này nhé!