Thế Giới Kỹ Thuật lựa chọn thiết bị GNSS RTK Trimble

Đất Hợp đã chuyển giao Bộ thiết bị GNSS-RTK mới cho Thế Giới Kỹ Thuật, bộ thiết bị này gồm có: Bộ thu GNSS Trimble R8s, Bộ phát Radio Trimble TDL 450H, Bộ thu thập dữ liệu cầm tay Trimble TDC600, Phần mềm hiện trường Trimble Access và Phần mềm nội nghiệp Trimble Business Center.

Hướng dẫn cách tạo job và cài hệ tọa độ trên Trimble Access 2020

Bài viết hướng dẫn cách tạo job và cài hệ tọa độ trên Trimble Access 2020. Cài đặt tham số hệ tọa độ VN-2000 theo 7 tham số quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cài đặt tham số hệ tọa độ VN-2000 đo theo Hệ thống mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia VNGEONET.

Load More Posts
Go to Top