[Hỏi – Đáp] Trimble C5 (P2): Giải đáp về Chế độ bảo hành, Cài đặt hệ thống bảo vệ, Ổ USB ngoài, Trimble L2P và Cấu hình

Chế độ bảo hành của Máy toàn đạc Trimble C5 như thế nào? Trimble L2P là gì? Nó khác gì với AllTrack? Tất cả sẽ được giải đáp trong Phần 2: Giải đáp thắc mắc về Chế độ bảo hành, Cài đặt hệ thống bảo vệ, Ổ USB ngoài, Trimble L2P và Cấu hình của Máy Trimble C5.

Go to Top