Đất Hợp chuyển giao thành công thiết bị scan laser 3D di động Trimble MX50 đầu tiên tại Châu Á

Sáng ngày 15/10/2021, Công ty TNHH Đất Hợp đã tiến hành chuyển giao thành công thiết bị scan laser 3D di động Trimble MX50 đầu tiên tại châu Á cho Portcoast nhằm phục vụ mục tiêu số hóa đô thị và xây dựng thành phố thông minh của đơn vị này.

Sự khác biệt giữa đo sâu đơn tia và đo sâu đa tia

Đo sâu hồi âm hay đo hồi âm (Echo sounding) là một loại thiết bị dùng để xác định độ sâu vùng nước. Đo sâu hồi âm được chia ra làm hai loại chính là: Đo sâu đơn tia và đo sâu đa tia. Sự khác biệt giữa hai hình thức đo sâu này là gì? Hãy cùng Đất Hợp tìm hiểu qua bài viết sau.

Go to Top