Quan trắc khí tượng thủy văn là việc quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống các thông số biểu hiện trạng thái, hiện tượng, quá trình diễn biến của khí quyển, nước sông, suối, kênh, rạch, hồ và nước biển.


Hình 1: Trạm Khí Tượng

Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn của nước ta đã có lịch sử trên 100 năm xây dựng và phát triển,Năm 1867 trạm khí tượng đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam là trạm Nhà thương Sài Gòn. Đến năm 1902, khi Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định thành lập Đài Quan sát Từ trường và Khí tượng Trung ương Đông Dương – Cơ quan quản lý mạng lưới trạm khí tượng đầu tiên tại Việt Nam, nước ta chỉ có 51 trạm (38 trạm khí tượng, 13 trạm thủy văn).

Hình 2: Trạm Môi Trường

Đến nay, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn nước ta có 1269 trạm, bao gồm khí tượng bề mặt, bức xạ, đo mưa, khí tượng nông nghiệp, khí tượng cao không, thủy văn và khí tượng thủy văn biển (sau đây gọi chung là trạm khí tượng thủy văn). Các trạm này được phân bố rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam từ Bắc vào Nam, từ miền núi cao đến đồng bằng ven biển, các hải đảo xa xôi và quan trắc ngày càng đầy đủ các yếu tố về khí tượng thủy văn.

Hình 3: Trạm Quan Trắc Khí Tượng Thủy Văn

Công trình quăn trắc khí tượng thủy văn bao gồm:

 • Các đài khí tượng thuỷ văn.
 • Các đài khí tượng thuỷ văn khu vực;
 • Đài khí tượng cao không.
 • Các trạm khí tượng thuỷ văn.
 • Các trạm khí tượng bề mặt;
 • Các trạm khí tượng cao không;
 • Các trạm khí tượng nông nghiệp;
 • Các trạm khí tượng hải văn;
 • Các trạm thuỷ văn;
 • Các trạm kiểm soát nhiễm bẩn môi trường không khí;
 • Các trạm kiểm soát nhiễm bẩn môi trường nước;
 • Các trạm dự báo và phục vụ khí tượng thuỷ văn tỉnh;
 • Các trạm đo mưa.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Untitled 1 01 01

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP
Địa chỉ: Số 2, Đường số 4, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: (028).3.6208.606
Mobile: 0903 825 125
Email: cskh@dathop.com
Website: https://dathop.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/congtydathop