Hệ thống đo địa tầng đáy biển (Sub Bottom Profiler) được ứng dụng như thế nào?

Hệ thống đo địa tầng đáy biển được ứng dụng nhiều trong dựng hình ảnh ba chiều của bề mặt nông dưới đáy biển và lớp trầm tích, đánh giá về môi trường đối với tài nguyên địa chất biển bao gồm việc xác định các thay đổi địa chất chôn vùi như sạt lở dưới nước, rò rỉ khí gas…

Go to Top