ĐẠI DIỆN – ĐỐI TÁC

Đất Hợp tự hào là một trong những nhà đại diện và phân phối sản phẩm từ các thương hiệu hàng đầu thế giới cho ngành đo đạc

TRẮC ĐỊA

Trimble - Thương hiệu số 1 về máy RTK trên thị trường hiện nay.
Yamayo là một trong những thương hiệu hàng đầu về các loại thước dùng trong đo đạc

THỦY ĐẠC

Phần mềm Hypack.

ĐẠI DIỆN - ĐỐI TÁC

Đất Hợp tự hào là một trong những nhà đại diện và phân phối sản phẩm từ các thương hiệu hàng đầu thế giới cho ngành đo đạc

TRẮC ĐỊA

Trimble - Thương hiệu số 1 về máy RTK trên thị trường hiện nay.
Yamayo là một trong những thương hiệu hàng đầu về các loại thước dùng trong đo đạc

THỦY ĐẠC

Phần mềm Hypack.