Đất Hợp chuyển giao thành công thiết bị scan laser 3D di động Trimble MX50 đầu tiên tại Châu Á

Sáng ngày 15/10/2021, Công ty TNHH Đất Hợp đã tiến hành chuyển giao thành công thiết bị scan laser 3D di động Trimble MX50 đầu tiên tại châu Á cho Portcoast nhằm phục vụ mục tiêu số hóa đô thị và xây dựng thành phố thông minh của đơn vị này.

Radar xuyên đất là gì? Quy trình khảo sát bằng công nghệ Radar xuyên đất

Radar xuyên đất (GPR) - Không phá hủy, dễ di chuyển, tốc độ thu thập dữ liệu nhanh, độ phân giải và chính xác cao, là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Nó ứng dụng với mục đích định vị các công trình ngầm tiện ích và kiểm tra các kết cấu bê tông.

Go to Top