[Cập nhật] Quy định mới về quan trắc công trình xây dựng trong quá trình thi công

Ngày 16/08/2019, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BXD nhằm sửa đổi một số điều của Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, nội dung các quy định mới về quan trắc công trình trong quá trình xây dựng được thay đổi sẽ được nêu trong bài viết dưới đây.

2 giai đoạn quan trắc quản lý chất lượng công trình cầu

Có thể thấy, để đảm bảo an toàn chất lượng công trình cầu, đặc biệt là các công trình cầu lớn như cầu dây võng, dây văng, cần phải thực hiện công tác quan trắc quản lý chất lượng công trình cầu nghiêm ngặt cả trong cả 2 giai đoạn là thi công và giai đoạn khai thác để đảm bảo lý do an toàn và kinh tế.

Vai trò quan trọng của công tác quan trắc đối với công trình thủy lợi

Có thể nói, quan trắc là một nhiệm vụ không thể thiếu trong quá trình xây dựng, quản lý và vận hành khai thác công trình thủy lợi. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vai trò quan trọng của công tác quan trắc đối với công trình thủy lợi qua bài viết dưới đây.

Title

Go to Top