Giải pháp quan trắc đập thủy điện, thủy lợi của Trimble

Hệ thống quan trắc, giám sát đập thủy điện, thủy lợi REF TEK (Trimble) có thể phát hiện các rung động địa chấn và vi địa chấn từ việc vận hành, bảo trì và hoạt động xây dựng, mà có thể là nguyên nhân gây ra thiệt hại, như nứt cấu trúc hoặc hóa lỏng nền móng đập.

2020-06-19T09:13:34+07:0017/06/2020|Quan trắc|