giai phap do sau don tia

GIẢI PHÁP

ĐO SÂU ĐƠN TIA

Đo sâu hồi âm đơn tia (Echo sounding) là sử dụng các thiết bị phát một chùm sóng âm để xác định khoảng cách từ đầu phát đến bề mặt phản xạ.
Hệ thống đo sâu đơn tia phải bao gồm: Máy đo sâu đơn tia, máy định vị vệ tinh GPS hoặc DGPS, máy tính chuyên dụng và phần mềm cài đặt thu thập và xử lý số liệu

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐO SÂU ĐƠN TIA:

giai phap do sau don tia

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN: