khảo sát thủy đạc

GIẢI PHÁP KHẢO SÁT THỦY ĐẠC

Khảo sát thủy đạc là ứng dụng khoa học công nghệ trong việc đo đạc, thu thập – miêu tả đặc điểm địa hình, địa chất và các đặc điểm vật lí của biển, đại dương, vùng duyên hải, hồ và sông, Dự báo sự thay đổi của chúng theo thời gian, với mục đích cơ bản là định vị an toàn và hỗ trợ những hoạt động biển khác. Bao gồm phát triển kinh tế, an ninh và phòng thủ, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường. Các giải pháp nổi bật:

Xem thêm: Các bài chia sẻ kiến thức ngành thủy đạc TẠI ĐÂY

Hãy chia sẽ thông tin hữu ích này nhé!