Video: Giới thiệu ống nhòm đo chiều cao cây FORSTRY PRO II

Đây là ống nhòm đo khoảng cách và đo cao bằng laser mới Forestry Pro II của Nikon. Sự kết hợp của bộ đo cao (Hypsometer) và bộ đo khoảng cách (Clinometer) cung cấp khả năng đo khoảng cách trực tiếp cũng như việc tính toán độ cao từ hai và ba điểm của đường dây điện trong nhiều loại công trình khác nhau.

Go to Top