Khoan cọc nhồi là giải pháp tốt nhất cho phần nền móng khi xây dựng công trình. Hiện nạy, các công trình xây dựng ngày một nhiều hơn. Đòi hỏi phần nền móng cần đủ tải cho cả một công trình. Xác định vị trí chính xác tọa độ để tiến hành khoan cọc nhồi là một bước vô cùng quan trọng.

Để giúp hệ thống khoan cọc xác định chính xác vị trí cọc với độ chính xác cao, cần có sự kết hợp của 3 yếu tố sau:

 • Phần mềm Hypack Survey
 • Hemisphere VS330 Heading with RTK option hoặc Hemisphere R330 with RTK option.
 • Sử dụng dữ liệu hiệu chỉnh từ trạm CORS hoặc trạm Base thông qua đường truyền Internet.

Các bước để tiến hành xác định vị trí khoan cọc:

Tạo project mới trong phần mềm Hypack, thiết lập các thông số hệ tọa độ, phần cứng (GPS)

1. Thiết lập hệ tọa độ VN2000

Hình 1. Thiết lập hệ tọa độ VN2000

2. Thông số cài đặt GPS

Hình 2. Thông số cài đặt GPS

3. Cấu hình GPS

Hình 3. Cấu hình GPS

4. Cấu hình dữ liệu hiệu chỉnh từ trạm CORS/Base qua internet

Hình 4. Cấu hình dữ liệu hiệu chỉnh từ trạm CORS/Base qua internet

5. Cấu hình thông số NTRIP

 • Stream server: IP của trạm CORS/BASE
 • Port: Cổng kết nối – 2101
 • Corrections Stream: tên mountpoint của trạm CORS/BASE
 • Bỏ chọn NTRIP Ver2 Client

Hình 5. Cấu hình thông số NTRIP

6. Vào menu Preparation/Editors/Target Editor

Hình 6. Vào menu Preparation/Editors/Target Editor

7. Điền các thông số tọa độ của điểm cần xác định

 • Chọn Add, điền các thông số tọa độ của điểm cần xác định
 • Name: Tên điểm
 • X: tọa độ điểm theo hệ tọa độ VN2000/WGS84/XY
 • Y: tọa độ điểm theo hệ tọa độ VN2000/WGS84/XY
 • Position Units: Hệ tọa độ của điểm
 • Thứ tự của thông số X Y (độ phút giây)

Hình 7. Điền các thông số tọa độ của điểm cần xác định

8. Các điểm tọa độ đã nhập được hiển thị trên bản đồ khu vực khảo sát

Hình 8. Các điểm tọa độ đã nhập được hiển thị trên bản đồ khu vực khảo sát

9. Vào chế độ Survey, chọn Window/New/Tracking Points

Hình 9. Vào chế độ Survey, chọn Window/New/Tracking Points

10. Chọn New Target Window

Hình 10. Chọn New Target Window

11. Hiển thị các thông số tương quan giữa 2 điểm đã chọn

 • Bấm chuột phải vào cửa sổ Target
 • Chọn Options
 • Chọn Point One : là vị trí của thiết bị
 • Chọn Point Two : vị trí cần đến
 • Chọn OK
 • Cửa số Target sẽ hiển thị các thông số tương quan giữa 2 điểm đã chọn

Hình 11. Hiển thị các thông số tương quan giữa 2 điểm đã chọn 12. Màn hình tổng quan của phần mềm HYPACK – SURVEY

Hình 12. Màn hình tổng quan của phần mềm HYPACK – SURVEY

Bài viết này đã chia sẽ với các bạn đọc giải pháp dẫn đường cho hệ thống khoan cọc nhồi sử dụng GPS. Mong rằng những chia sẽ này sẽ giúp cho công tác của bạn thuận lợi và hoàn thành tốt nhất.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Untitled 1 01 01

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP
Địa chỉ: Số 2, Đường số 4, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: (028).3.6208.606
Mobile: 0903 825 125
Email: cskh@dathop.com
Website: https://dathop.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/congtydathop