Yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đối với từng loại trạm khí tượng sẽ khác nhau. Vậy cụ thể có bao nhiêu yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng đối với từng loại trạm khí tượng thủy văn chuyên dụng? Hãy cùng Đất Hợp tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng là gì?

Dựa theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư 30/2018/TT-BTNMT, trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng là địa điểm được lựa chọn dựa trên những yêu cầu kỹ thuật chuyên môn nhằm thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn theo từng mục đích riêng do Bộ, cơ quan ngang bộ hay cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được viết tắt là Bộ, ngành, địa phương), tổ chức, cá nhân xây dựng, quản lý cũng như khai thác.

Có bao nhiêu yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng?

Lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng hải văn tại Trạm Arryo Hải Phòng.

Phân loại trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Trạm khí tượng thủy văn chuyên dụng được phân chia thành 4 loại chính như sau:

 • Công trình quan trắc khí tượng trên cao: Các khu vực bơm bóng, nhà chế khí, vườn để lắp đặt thiết bị quan trắc bề mặt và thả bóng thám không;
 • Công trình quan trắc khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp: Các vườn quan trắc để lắp đặt các thiết bị quan trắc, tháp (cột) lắp đặt thiết bị đo tự động;
 • Công trình quan trắc ra đa thời tiết: Các tháp ăng-ten;
 • Công trình quan trắc hải văn: Các công trình quan trắc mực nước (thủy chí, tuyến bậc cọc, giếng tự ghi mực nước, công trình lắp đặt thiết bị đo tự động); Công trình quan trắc dòng chảy; Công trình quan trắc sóng; Mốc độ cao;
 • Công trình quan trắc thủy văn: Các công trình quan trắc mực nước (thủy chí, tuyến bậc cọc, giếng tự ghi mực nước, công trình lắp đặt thiết bị đo tự động); Công trình quan trắc lưu lượng nước sông (công trình cáp thủy trực, cáp chính, tiêu xác định vị trí thủy trực, công trình lắp đặt thiết bị đo tự động); Mốc độ cao.

Có bao nhiêu yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng?

Tại Điều 4 của Thông tư 30/2018/TT-BTNMT, dựa trên quy định của pháp luật, cũng như nhu cầu, mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn. Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân lựa chọn những yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn dành cho từng loại trạm khí tượng văn chuyên dùng.

Cụ thể các yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn của từng loại trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng như sau:

– Yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm khí tượng bề mặt

Các yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm khí tượng bề mặt bao gồm:

 • Bức xạ;
 • Áp suất khí quyển;
 • Gió bề mặt;
 • Bốc hơi;
 • Nhiệt độ không khí;
 • Nhiệt độ đất;
 • Độ ẩm không khí;
 • Mưa;
 • Tầm nhìn xa;
 • Thời gian nắng;
 • Mây.

– Yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm khí tượng nông nghiệp

Các yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm khí tượng nông nghiệp bao gồm:

 • Bức xạ;
 • Áp suất khí quyển;
 • Gió bề mặt, gió ở độ cao từ 2m đến 10m;
 • Bốc hơi;
 • Nhiệt độ không khí, nhiệt độ không khí trong quần thể cây trồng;
 • Nhiệt độ nước của mặt ruộng;
 • Nhiệt độ đất, nhiệt độ đất tại những lớp đất sâu;
 • Độ ẩm không khí, độ ẩm không khí trong quần thể cây trồng;
 • Độ ẩm của đất tại các độ sâu: 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm, 80cm, 90cm và 100cm;
 • Mưa;
 • Tầm nhìn xa;
 • Thời gian nắng;
 • Mây.

– Yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm ra đa thời tiết

Các yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm thời tiết bao gồm:

 • Trường phản hồi vô tuyến;
 • Trường gió hướng tâm.

– Yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm khí tượng trên cao

Các yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm khí tượng trên cao bao gồm:

 • Trạm thám không vô tuyến: Nhiệt độ không khí; áp suất khí quyển; độ ẩm không khí; hướng gió và tốc độ gió;
 • Trạm đo gió (Pilot hoặc Pilotsonde): Hướng và tốc độ của gió.

– Yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm hải văn

Các yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm hải văn bao gồm:

 • Gió bề mặt biển;
 • Tầm nhìn xa phía biển;
 • Mực nước biển;
 • Sóng biển;
 • Trạng thái mặt biển;
 • Nhiệt độ nước biển;
 • Độ muối nước biển;
 • Sóng biển;
 • Dòng chảy biển.

– Yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm thủy văn

Các yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn tại trạm thủy văn bao gồm:

 • Mực nước;
 • Mưa;
 • Nhiệt độ nước;
 • Yếu tố phụ: hướng nước chảy, gió, sóng, diễn biến lòng sông;
 • Lưu lượng nước;
 • Lưu lượng chất lơ lửng.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng, yếu tố quan trắc khí tượng thủy văn sẽ khác nhau.

Công ty TNHH Đất Hợp là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị và lắp đặt trạm quan trắc khí tượng thủy văn. Quý khách cần thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ HOTLINE 0903 825 125 để được hỗ trợ nhanh nhất!

>>> Xem thêm: Dự án lắp đặt Hệ thống Quan trắc khí tượng hải văn phục vụ Công trình điện gió tại Trạm Arryo Hải Phòng