Các dữ liệu thu thập được cần phải được đồng bộ thời gian khi xử lý trên phần mềm HYPACK. Vậy quá trình HYPACK đồng bộ thời gian của các dữ liệu thu thập như thế nào? Bên cạnh đó, HYPACK đánh dấu thời gian lên dữ liệu như thế nào? Hãy cùng Đất Hợp tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

HYPACK đồng bộ thời gian như thế nào?

Hệ thống định vị vệ tinh GPS truyền dữ liệu thời gian đến thiết bị định vị. Thời gian nhận được từ thiết bị GPS sử dụng chuỗi 1Hz ZDA message và tín hiệu 1PPS (tùy chọn). Đồng hồ VERITIME được giám sát và cập nhật liên tục mỗi giây và sử dụng thời gian GPS. Thời gian hiện tại sẽ được đưa vào hệ điều hành Windows để cập nhật thời gian. Thời gian hiển thị ở mục Data Display là dữ liệu của Veritime được thể hiện.

Các thiết bị sử dụng VERITIME để ghi nhận thời gian. Trong trường hợp nếu dữ liệu chuyển đến hệ điều hành Windows bị lỗi, các thiết bị vẫn được đồng bộ thời gian GPS.

Phần mềm HYPACK đồng bộ thời gian bằng cách sử dụng dữ liệu từ chuỗi ZDA của GPS và xung 1PPS để cập nhật thời gian cho toàn bộ thiết bị.

HYPACK đồng bộ thời gian của các dữ liệu thu thập như thế nào?

Mô tả quá trình thu thập thời gian từ GPS và cập nhật, đồng bộ thời gian.

HYPACK đánh dấu thời gian lên dữ liệu như thế nào?

Với mỗi nguồn dữ liệu khác nhau, HYPACK sẽ đánh dấu thời gian lên dữ liệu theo cách khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Khi HYPACK nhận được dữ liệu từ chuỗi ZDA (1Hz):
  + HYPACK Survey so sánh dữ liệu thời gian từ GPS với thời gian của mô hình VERITIME.
  + Điều chỉnh VERITIME nhanh hoặc chậm hơn để đồng bộ với dữ liệu thời gian GPS.
  + Người khảo sát nên đợi 1 – 2 phút sau khi mở HYPACK Survey trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu để VERITIME đồng bộ dữ liệu với GPS. Chương trình Survey sẽ hiển thị lỗi “No Sync” cho đến khi việc đồng bộ này được hoàn tất.
 • Khi HYPACK nhận được dữ liệu từ chuỗi GGA: HYPACK Survey sử dụng thời gian đính kèm trong chuỗi GGA để đánh dấu dữ liệu tọa độ thu thập được.
 • Khi nhận được dữ liệu từ máy đo sâu, cảm biến chuyển động (MRU – bù sóng) hoặc các thiết bị không phải GPS khác: HYPACK SURVEY lấy dữ liệu thời gian từ mô hình VERITIME, đã được đồng bộ với thời gian GPS (sau khi chuyển đổi về thời gian địa phương).

Dữ liệu từ thiết bị Mô hình VERITIME Đánh dấu thời gian
Chuỗi ZDA từ GPS Điều chỉnh thời gian VERITIME Thời gian chênh lệch được ghi nhận ở tập tin RAW
Chuỗi GGA hoặc GGK từ GPS Không Sử dụng dữ liệu từ GGA/GGK
Máy đo sâu, la bàn, các thiết bị khác Không Sử dụng thời gian VERITIME

Ngoài ra, khi HYPACK đồng bộ thời gian, có thể sử dụng thêm PPS box để đưa dữ liệu GPS vào máy tính.

 • Không sử dụng PPS BOX: Thời gian của chuỗi ZDA dựa trên kí tự đầu tiên của chuỗi ZDA được ghi nhận
 • Sử dụng PPS BOX: Thời gian của chuỗi ZDA được dựa trên xung 1PPS.
HYPACK đồng bộ thời gian của các dữ liệu thu thập như thế nào?

Mô tả HYPACK đồng bộ thời gian khi sử dụng và không sử dụng PPS BOX.

HYPACK đồng bộ thời gian của các dữ liệu thu thập như thế nào?

Cách kết nối 1PPS Box với thiết bị GPS và máy tính.

Đất Hợp hiện nay đang là đơn vị đại diện độc quyền cho HYPACK tại Việt Nam. Hy vọng thông qua bài viết này, Đất Hợp đã mang đến những thông tin hữu ích về cách HYPACK đồng bộ thời gian của các dữ liệu thu thập. Mọi thắc mắc về phần mềm thủy đạc HYPACK, cũng như các vấn đề, thiết bị và phần mềm liên quan đến khảo sát thủy đạc, hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 0903 825 125 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết!

>>> Xem thêm: Kiểm tra chênh lệch giữa các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm HYPACK