Khi thực hiện đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack, đối với các phương pháp khác nhau sẽ cho kết quả với khoảng thời gian có phần chênh lệch. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp kết quả kiểm tra chênh lệch giữa các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack.

Thiết bị sử dụng trong thử nghiệm kiểm tra chênh lệch thời gian giữa các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack

Các thiết bị được dùng để thực hiện các thử nghiệm về kiểm tra chênh lệch thời gian giữa các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bao gồm:

 • 01 Laptop với CPU Intel Core I7 – 10875H – 32Gb RAM – SSD sử dụng hệ điều hành Window 10 Pro 64 bit.
 • 01 phần mềm Hypack phiên bản 2022 – 64 bit.
 • 01 máy định vị GPS với cấu hình:
  + Tốc độ 9600.
  + GGA 1Hz.
  + ZDA 1Hz.
  + 1PPS.
 • Cáp chuyển đổi RS232 – USB dùng chip PL2303GT.
 • Cáp chuyển đổi RS232 – USB dùng chip FTDI FT232R.

Tiến hành thử nghiệm kiểm tra chênh lệch thời gian giữa các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack

Tiến hành thử nghiệm kiểm tra chênh lệch thời gian giữa các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack với công cụ ZDA test được tích hợp sẵn trong phần mềm khảo sát. Trên phần mềm HYPACK, chọn mục Utilities – Calibration – ZDA Test.

Công cụ ZDA test được tích hợp sẵn và được sử dụng kiểm tra chênh lệch thời gian giữa các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack.

Công cụ ZDA test được tích hợp sẵn và được sử dụng kiểm tra chênh lệch thời gian giữa các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack.

– Thử nghiệm 1: Sử dụng chuỗi ZDA để đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack (với chip PL2303GT)

Trong thử nghiệm 1 này, thực hiện đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng cách ứng dụng chuỗi ZDA cùng với sử dụng cáp chuyển đổi USB – RS232 với chip PL2303GT.

Đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA khi sử dụng cáp chuyển đổi USB-RS232 với chip PL2303GT.

Đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA khi sử dụng cáp chuyển đổi USB-RS232 với chip PL2303GT.

 • Đồ thị hiển thị sai số của các lần đồng bộ (mỗi giây) với đơn vị độ lệch là mili giây:
Đồ thị sai số của các lần đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA.

Đồ thị sai số của các lần đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA.

 • Kết quả sau khi thực hiện thử nghiệm đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA:
Kết quả thử nghiệm đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA khi sử dụng cáp chuyển đổi USB-RS232 với chip PL2303GT.

Kết quả thử nghiệm đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA khi sử dụng cáp chuyển đổi USB-RS232 với chip PL2303GT.

– Thử nghiệm 2: Sử dụng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS để đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack (với chip PL2303GT)

Trong thử nghiệm 2 này, thực hiện đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng cách ứng dụng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS cùng với sử dụng cáp chuyển đổi USB – RS232 với chip PL2303GT.

Thử nghiệm sử dụng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS (với chip PL2303GT) để đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack.

Thử nghiệm sử dụng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS (với chip PL2303GT) để đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack.

Đồ thị hiển thị sai số của các lần đồng bộ (mỗi giây) với đơn vị độ lệch là mili giây:

Đồ thị sai số của các lần đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS (với chip PL2303GT).

Đồ thị sai số của các lần đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS (với chip PL2303GT).

Kết quả sau thử nghiệm đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS khi sử dụng cáp chuyển đổi USB-RS232 với chip PL2303GT.

Kết quả thử nghiệm đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS khi sử dụng cáp chuyển đổi USB-RS232 với chip PL2303GT.

– Thử nghiệm 3: Sử dụng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS để đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack (với chip FTDI FT232R)

Trong thử nghiệm 3 này, thực hiện đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng cách ứng dụng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS cùng với sử dụng cáp chuyển đổi USB – RS232 với chip FTDI FT232R.

Kết quả thử nghiệm đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS khi sử dụng cáp chuyển đổi USB-RS232 với chip FTDI FT232R.

Kết quả thử nghiệm đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack bằng chuỗi ZDA kết hợp với xung 1PPS khi sử dụng cáp chuyển đổi USB-RS232 với chip FTDI FT232R.

Kết quả kiểm tra chênh lệch thời gian giữa các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack

Thử nghiệm 1 2 3
Đồng bộ thời gian Chuỗi ZDA Chuỗi ZDA + 1PPS (chip PL2303GT) Chuỗi ZDA + 1PPS (chip FTDI FT232R)
Sai số tối đa (mili giây) 1.796 1.02 0.854
Sai số độ lệch chuẩn (mili giây) 0.607 0.162 0.23
Chênh lệch giữa tín hiệu 1PPS – chuỗi ZDA (mili giây) Không xác định 127.937 130.2

Kết luận:

Khi chỉ sử dụng chuỗi ZDA từ thiết bị GPS để đồng bộ thời gian khi khảo sát, sự chênh lệch về thời gian thực tế với thời gian tọa độ được thiết bị GPS tính ra có thể đến 0.13 giây, với tốc độ phương tiện khảo sát là 5 hải lý/giờ thì độ lệch về vị trí có thể lên đến 30 cm:

5 knot = 2.57 mét/giây

2.57 * 0.13 = 0.33m

Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn đã hiểu rõ hơn về chênh lệch khi sử dụng các phương pháp đồng bộ thời gian trên phần mềm Hypack. Ngoài ra, để được tư vấn, hỗ trợ rõ hơn về phần mềm Hypack nói riêng, cũng như công tác khảo sát thủy đạc nói chung, hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 0903 825 125 để được phục vụ nhanh chóng nhất!

>>> Xem thêm: Hướng dẫn xử lý số liệu đo sâu đa tia trên phần mềm Hypack