“Bản đồ quy hoạch” là một thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực xây dựng. Bài viết dưới đây hãy cùng Đất Hợp tìm hiểu chi tiết hơn về loại bản đồ này cũng như phân loại và các nội dung liên quan khác nhé!

Bản đồ quy hoạch là gì?

Theo Luật Quy hoạch 2017 định nghĩa: Bản đồ quy hoạch là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch. Trong đó, nội dung quy hoạch có thể là:

 • Quy hoạch tổng thể quốc gia: Là loại quy hoạch thuộc cấp quốc gia, mang tính chiến lược của quốc gia theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm: đất liền/ đảo/quần đảo/vùng biển/vùng trời; hệ thống đô thị/nông thôn; kết cấu cơ sở hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng/chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
 • Quy hoạch không gian biển quốc gia: là loại quy hoạch thuộc cấp quốc gia. Quy hoạch này là cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể quốc gia về phân vùng chức năng và sắp xếp/phân bố hợp lý không gian các ngành/lĩnh vực trên vùng đất ven biển/đảo/quần đảo/vùng biển/vùng trời thuộc chủ quyền/quyền chủ quyền/quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
 • Quy hoạch sử dụng đất quốc gia: Là loại quy hoạch thuộc cấp quốc gia. Quy hoạch này là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành/lĩnh vực và các địa phương trên cơ sở tiềm năng đất đai.
 • Quy hoạch ngành quốc gia: Là loại quy hoạch thuộc cấp quốc gia. Quy hoạch này là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia theo ngành trên cơ sở kết nối các ngành/vùng có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.
 • Quy hoạch vùng: Là quy hoạch cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội/quốc phòng/an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.
 • Quy hoạch tỉnh: Là quy hoạch cụ thể hóa của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội/quốc phòng/an ninh/hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
 • Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành: Là quy hoạch cụ thể hóa của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
 • Thông tin chi tiết tham khảo: Mục 2. NỘI DUNG QUY HOẠCH, Luật Quy hoạch 2017.
Bản đồ quy hoạch là gì? Phân loại và tỷ lệ bản đồ cho phép

Bản đồ quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển đất nước.

>>> Xem thêm: Phân biệt Bản đồ, Bình đồ và Mặt cắt địa hình

Các loại bản đồ quy hoạch và tỷ lệ bản đồ cho phép

Theo Luật quy hoạch đô thị 2009, bản đồ quy hoạch được chia ra làm các loại sau:

 • Bản đồ quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương: Tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000.
 • Bản đồ quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã: Tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.
 • Bản đồ quy hoạch chung thị trấn: Tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.
 • Bản đồ quy hoạch chung đô thị mới: Tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.
 • Bản đồ quy hoạch phân khu: Tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000.
 • Bản đồ quy hoạch chi tiết: Tỷ lệ 1/500.

>>> Xem thêm: Tỷ lệ bản đồ là gì? Ý nghĩa của tỷ lệ bản đồ

Ý nghĩa của một số tỷ lệ bản đồ quy hoạch

– Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch chung có tỷ lệ 1/5.000:

Bản đồ này có giá trị giúp xác định các khu vực chức năng, định hướng giao thông, vị trí mốc giới, địa giới của phần đất được dự tính sẽ quy hoạch phát triển hạ tầng đường xá, điện, cầu cống, khu dân cư, trường học, cây xanh… Không những thế, bản đồ quy hoạch chung có tỷ lệ 1/5.000 còn được dùng làm cơ sở để xác định các mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù hoặc di dân…

– Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch phân khu có tỷ lệ 1/2.000:

Bản đồ này có giá trị giúp phân chia và xác định chức năng sử dụng đất, sử dụng mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hoá các nội dung quy hoạch đô thị. Loại quy hoạch phân khu này liên quan mật thiết đến quyền sở hữu về đất đai (hay còn gọi là quyền sử dụng đất) vì có nhiều nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới đất, do đó bản đồ quy hoạch phân khu có tỷ lệ 1/2.000 có giá trị pháp lý cao, được dùng làm cơ sở để giải quyết các tranh tụng.

Bản đồ quy hoạch là gì? Phân loại và tỷ lệ bản đồ cho phép

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phân khu 1/2.000 khu đô thị mới Thủ Thiêm – Ảnh: BQL KĐTMTT.

– Ý nghĩa của bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng có tỷ lệ 1/500:

Bản đồ này có giá trị nhằm cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, thể hiện tất cả các công trình trên đất (như hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất). Đây còn được xem là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.

Trên đây là những thông tin về bản đồ quy hoạch cũng như phân loại, tỷ lệ và ý nghĩa của các loại bản đồ quy hoạch. Để thành lập được các loại bản đồ với độ chính xác cao, việc sử dụng các thiết bị/giải pháp đo đạc phù hợp là vô cùng quan trọng. Liên hệ Đất Hợp qua HOTLINE 0903 825 125 để được tư vấn chi tiết.

>>> Xem thêm: Xu hướng thành lập bản đồ bằng công nghệ UAV