Đại diện Công ty Storm Geomatics và tập đoàn KOREC chia sẻ về công tác khảo sát, tính bền vững và tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sống.

Xem ngay: