Thiết bị đo sâu đa tia tích hợp 3D Side scan sonar Ping DSP. Giải pháp mới cho khảo sát Thủy Đạc.