Sau khi máy thủy bị bị rơi rớt, va đập thì sẽ bị hư con lắc bộ tự động. Kỹ Thuật sau khi nhận máy của khách đã kiểm tra tình trạng máy. Sau đó tiến hành sửa chữa lại máy cho khách.

Xem ngay: