Trong một cuộc phỏng vấn tuyển chọn được ghi lại, Trimble X9 được xem là thiết bị có đầy đủ tố chất để trở thành Máy quét 3D Laser thế hệ tiếp theo với các ưu điểm: Phạm vi quét 150m, mật độ điểm quét lên đến 1 triệu điểm/giây và tương thích với phần mềm Trimble Perspective trên bộ điều khiểm Trimble T10x. Với các thông số ấn tượng, Trimble X9 được đánh giá cao và chính thức trở thành máy quét tiếp theo của Trimble.

Xem ngay: