Mô tả cách hoạt động của thiết bị khảo sát địa chấn (Sub Bottom Profiler) để khảo sát địa tầng dưới bề mặt đáy biển, sông,…

>>> Xem thêm: Hệ thống đo địa tầng đáy biển (Sub Bottom Profiler) được ứng dụng như thế nào?