Lỗi mất dữ liệu ở Hypack, dữ liệu hiển thị đầy đủ ở giao diện Hypack, shell nhưng khi xử lý thì dữ liệu bị mất một phần nào đó. Phục hồi dữ liệu bằng công cụ Stripbinary của Hypack. Khắc phục tình trạng này bằng cách tắt tính năng Record raw message ở thiết lập kết nối của thiết bị định vị (GPS).

Xem ngay cách làm qua video dưới đây:

>>> Xem thêm: [Video] HYPACK Lidar Payload – Khảo sát HYPACK trên bờ với cảm biến LiDAR