Đất Hợp hướng dẫn “Cách tạo Template” trong Trimble Access với máy Trimble DA2. Hãy xem kỹ thuật thao tác để hiểu rõ hơn nhé!

Xem ngay: