Đất Hợp sẽ hướng dẫn bạn Tạo kiểu đo RTK với Trimble Acess + Trimble DA2. Cùng xem kỹ thuật hướng dẫn chi tiết nhé!

Xem ngay: