Trong video này, Đất Hợp sẽ hướng dẫn bạn Hướng dẫn sử dụng Trimble R4s đo qua hệ thống VNGEONET.

Đầu tiên là hướng dẫn Cài đặt kiểu đo cho Trimble R4s sử dụng hệ thống VNGEONET. Ở video sau, Đất Hợp sẽ hướng dẫn Tạo Job đo và cài đặt hệ tọa độ cho Job trên Trimble R4s.

Cùng theo dõi để đón xem video tiếp theo nhé!

Xem ngay: