Clip hướng dẫn sử dụng công cụ chia nhỏ tập tin dữ liệu đo sâu đơn tia (đa tia) để thuận tiện xử lý đối với các file đo có dung lượng lớn ( không tạo line đo hoặc line quá dài) hoặc do cấu hình máy tính xử lý số liệu yếu dẫn đến các thao tác xử lý rất chậm.

Xem ngay: