Hôm nay Kỹ thuật sẽ hướng dẫn bạn những kiểu đo TRK thông dụng trên Trimble Access máy Trimble DA2.

Ở phần 1, Đất Hợp đã hướng dẫn đo chi tiết. Phần 2, Đất Hợp sẽ hướng dẫn bạn Stake out.

Link Phần 1: https://dathop.com/video-huong-dan-do-chi-tiet-nhung-kieu-do-rtk-thong-dung-tren-trimble-access-phan-1/

Cùng xem và theo dõi Đất Hợp để Đất Hợp hướng dẫn những kiểu đo khác cho bạn ở những video sau nhé!

Xem ngay: