Trước khi tiến hành đo đạc, bạn cần phải lắp ráp cũng như là sau đo đạc bạn cần phải tháo máy ra. Vậy trong quá trình lắp ráp & tháo có điểm gì cần lưu ý?

Xem Kỹ thuật hướng dẫn để biết thêm chi tiết nhé!