Hôm nay Kỹ thuật sẽ hướng dẫn bạn những kiểu đo TRK thông dụng trên Trimble Access máy Trimble DA2. Đầu tiên là hướng dẫn đo chi tiết, cùng xem và theo dõi Đất Hợp để Đất Hợp hướng dẫn những kiểu đo khác cho bạn ở những video sau nhé!

Xem ngay: