Bố trí điểm nói riêng và bố trí công trình nói chung là công tác không thể thiếu trong trắc địa. Công tác này cần thực hiện để ta định vị những điểm mốc của công trình ra thực địa một cách cụ thể trước khi thực hiện những công tác tiếp theo như là chôn móng nhà, cắm ranh đất. Cùng tìm hiểu chi tiết về bố trí điểm và hướng dẫn cách thực hiện công tác bố trí điểm qua video này nhé!

Xem ngay: