Bắt đầu công việc của ngày mới không phải cô đơn vì đã có Trimble R780 song hành. Nó luôn bên cạnh người trắc địa cho những thời khắc tươi đẹp cũng như thời tiết mưa to giông bão. Kết thúc một ngày làm việc cũng chỉ nó bên cạnh. Vì vậy, đối với dân khảo sát thì Trimble R780 là người bạn đáng tin cậy nhất.

Xem ngay: