Các tính năng nổi bật của dòng máy đo sâu đa tia R2Sonic
– Truepix : lưu trữ dữ liệu cột nước và xử lý theo thời gian thực
– UHD : gia tăng điểm ảnh gấp 4 lần với chế độ này
– Multispectral : sử dụng nhiều tần số cùng lúc giúp phân loại vật liệu đáy (đa phổ)
– pipeline mode : chế độ dò tìm đường ống

Xem ngay: