Sau hơn 20 lần nâng cấp, phiên bản cập nhật hoàn thiện nhất của phần mềm LiDAR 360 – phiên bản 6.0 – cung cấp cho người dùng một bộ giải pháp LiDAR tối ưu trong lĩnh vực kiểm tra hiện trạng tháp viễn thông, quản lý hệ sinh thái rừng, số hóa thành phố, lập bản đồ địa hình, v.v. Với phiên bản 6.0, phần mềm bổ sung module mô hình hóa tòa nhà mới, nâng cấp mở rộng các module phục vụ lâm nghiệp, khai thác mỏ và địa hình.

Xem ngay: