Có thể nói rằng, các phương pháp đo ảnh đã làm thay đổi đặc tính của đo vẽ thực địa và đo đạc. Chúng đẩy nhanh công tác khảo sát thiết kế và nâng cao chất lượng đo ngắm kiểm tra – được tiến hành trong quá trình của các công tác dựng lắp và sử dụng khai thác công trình. Chính vì thế, ngày càng tìm thấy nhiều ứng dụng dưới những dạng khác nhau của phương pháp đo ảnh trong khảo sát, xây dựng và khai thác công trình. Dưới đây là những hướng ứng dụng chính.

Ứng dụng phương pháp đo ảnh trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

Các bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000 ÷ 1:500 sử dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp được thành lập dựa theo các tài liệu đo vẽ ảnh hàng không. Những bản đồ này được dùng để thành lập các bản thiết kế quy hoạch chi tiết của các công trình kỹ thuật, để thành lập tổng bình đồ, các bản vẽ thi công, giải quyết các nhiệm vụ quy hoạch mặt đứng, để thiết kế các công trình ngầm…

Các hướng ứng dụng của phương pháp đo ảnh trong khảo sát, xây dựng và khai thác công trình kỹ thuật

Phương pháp đo ảnh được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Khi khảo sát và thiết kế ở vùng núi, người ta thường áp dụng phương pháp đo vẽ địa hình bằng ảnh chụp từ mặt đất (đo vẽ chụp ảnh bằng máy kinh vĩ). Khi có “không gian chết” thì đo vẽ chụp ảnh kinh vĩ được phối hợp với đo vẽ chụp ảnh hàng không.

Ứng dụng phương pháp đo ảnh trong xây dựng thành phố và nông thôn

Khi xây dựng thành phố và nông thôn, việc chụp ảnh hàng không và các phương pháp đo ảnh được áp dụng để thành lập sơ đồ ảnh, bình đồ ảnh của những phần đất thuộc thành lập có xây dựng và không xây dựng. Thông thường, việc chụp ảnh hàng không được tiến hành bằng máy chụp ảnh có các tiêu cự là fk = 350÷500mm và fk = 10÷100mm.

Phạm vi áp dụng đo vẽ địa hình bằng ảnh các vùng thành phố đã xây dựng với các tỷ lệ 1:2000÷1:5000, các tỷ lệ lớn hơn như 1:500÷1:1000 cũng đang dần được áp dụng.

Việc ứng dụng các phương pháp đo vẽ địa hình bằng ảnh hàng không để đo vẽ thành phố cho hiệu quả cao nhất khi công trình xây dựng có độ phức tạp cao.

Ứng dụng phương pháp đo ảnh trong khảo sát và xây dựng công trình thủy lợi

Khi khảo sát và xây dựng công trình thủy lợi, các phương pháp đo ảnh cho khả năng tìm được các sản phẩm trung gian (ảnh hàng không, sơ đồ ảnh) rất nhanh chóng, cần thiết cho việc thiết kế các trạm thủy lợi.

Các hướng ứng dụng của phương pháp đo ảnh trong khảo sát, xây dựng và khai thác công trình kỹ thuật

Phương pháp đo ảnh có thể sử dụng trong khảo sát và xây dựng công trình thủy lợi.

Việc đo vẽ các công trình thủy lợi then chốt được tiến hành theo các tỷ lệ 1:5000÷1:10000, còn đối với các hồ chứa nước thì theo tỷ lệ 1:25000.

Trong thời kỳ xây dựng nhà máy thủy điện, các phương pháp đo vẽ ảnh có thể được áp dụng có hiệu quả để tính khối lượng công tác đất đá ở trong các hố móng, đường hầm, âu thuyền, ở chỗ khoét vào đập, và khi kiểm tra việc làm sạch đáy hố móng, khi đắp đập đất, đổ bê tông các mái dốc kênh, kiểm tra tính thẳng đứng của các mố truk, xác định sự biến dạng của các khối và đoạn riêng lẻ của công trình…

Ứng dụng phương pháp đo ảnh trong khảo sát và xây dựng các công trình dạng tuyến tính

Trong khảo sát và xây dựng các công trình dạng tuyến tính, việc áp dụng phương pháp đo ảnh sẽ giúp rút ngắn lại thời hạn thiết kế đường ô tô và đường sắt, đường tải điện và đường dây điện thoại, các đường ống dẫn… và nâng cao chất lượng thiết kế.

Chụp ảnh hàng không tỷ lệ 1:2000÷1:3000 là phương pháp cơ bản để thành lập các bình đồ khảo sát đối với các loại công trình trên. Việc đo nối độ cao của các tấm ảnh hàng không được tiến hành bằng đo độ cao máy bay, còn đo nối mặt bằng theo phép vẽ tam giác ảnh và sử dụng số ghi theo máy vô tuyến đo cao và máy đo chênh cao hàng không.

Khi khảo sát, các sơ đồ ảnh và sơ đồ ảnh lập thể được áp dụng phổ biến nhất. Các sơ đồ ảnh lập thể cho phép tìm được hiệu ứng lập thể trong giới hạn của toàn tuyến.

Để đo vẽ ảnh phục vụ cho các công tác khảo sát, xây dựng và khai thác công trình kỹ thuật, có nhiều thiết bị khác nhau có thể hỗ trợ, điển hình là các thiết bị máy bay không người lái – phục vụ cho công tác đo vẽ ảnh hàng không. Dưới đây là một số dòng thiết bị điển hình:

Các hướng ứng dụng của phương pháp đo ảnh trong khảo sát, xây dựng và khai thác công trình kỹ thuật

Giải pháp UAV LiDAR được dùng trong phương pháp đo vẽ ảnh hàng không.

Trên đây là các hướng ứng dụng chính của phương pháp đo ảnh trong khảo sát, xây dựng và khai thác công trình kỹ thuật. Nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn hoặc cần tư vấn về các thiết bị phục vụ để đo ảnh hiệu quả, hãy liên hệ ngay Đất Hợp qua HOTLINE 0903 825 125, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh nhất!

>>> Xem thêm: Quy trình thành lập bản đồ bằng phương pháp bay chụp không ảnh (UAV Photogrammetry)