Từ rất lâu, chúng ta đã nghe tới thuật ngữ “Cat A” hoặc “Cat B”, lần lượt được đề cập bởi Liên đoàn khảo sát thủy văn quốc tế (FIG) và Ban cố vấn của Tổ chức thủy văn quốc tế (IHO) về tiêu chuẩn năng lực cho các nhà khảo sát thủy văn hạng A hoặc B. Nội dung các văn bản này có thể được tham khảo từ trang web của IHO.

Đào tạo khảo sát thủy văn “Cat A” và “Cat B”

Chương trình đào tạo khảo sát thủy văn “Category A” (Cat A) và “Category B” (Cat B) là các khóa học chuyên sâu về thủy văn được thiết kế để đào tạo và nâng cao kỹ năng của các chuyên gia thủy văn. Cả hai “Category A” và “Category B” đều liên quan đến lĩnh vực khảo sát thủy văn, nhưng chúng có mục tiêu và phạm vi khác nhau.

Tiêu chuẩn đào tạo khảo sát thủy văn

Các khóa học chuyên sâu về thủy văn được thiết kế để đào tạo và nâng cao kỹ năng của các chuyên gia thủy văn.

Dưới đây là giải thích chi tiết về mỗi loại đào tạo:

– Đào tạo khảo sát thủy văn “Cat A”

  • Chương trình Cat A thường là chương trình đào tạo cao cấp và toàn diện nhất trong lĩnh vực khảo sát thủy văn.
  • Cat A được thiết kế để đào tạo chuyên gia thủy văn có khả năng thực hiện và quản lý các dự án khảo sát thủy văn phức tạp và toàn diện.
  • Người học Cat A sẽ học các kiến thức sâu rộng về thủy văn, bao gồm cả cảm biến, đo đạc, xử lý dữ liệu, và phân tích dữ liệu thủy văn.
  • Sau khi hoàn thành, họ có khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các dự án thủy văn quan trọng.

– Đào tạo khảo sát thủy văn “Cat B”

  • Chương trình Cat B hướng đến đối tượng học viên có trình độ trung bình và mục tiêu chính là cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực thủy văn.
  • Cat B thường giúp người học hiểu rõ về cơ bản về các khái niệm thủy văn, sử dụng các thiết bị cơ bản, và thực hiện các nhiệm vụ khảo sát thủy văn cơ bản.
  • Đào tạo Cat B thường ngắn hạn hơn so với Cat A và có thể phục vụ cho những người làm việc trong lĩnh vực liên quan đến thủy văn mà không yêu cầu kiến thức chuyên sâu.

Cả hai chương trình này thường được tổ chức bởi các tổ chức đào tạo và các cơ quan thủy văn quốc gia hoặc quốc tế. Mục tiêu là nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực trong lĩnh vực thủy văn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các dự án và nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Tiêu chuẩn đào tạo khảo sát thủy văn “Cat A” và “Cat B”

IHO đã xuất bản một số tài liệu quan trọng như “S-5 – Standards for Hydrographic Surveys” và “S-44 – Standards for Hydrographic Surveys.” Tài liệu này cung cấp các nguyên tắc và tiêu chuẩn liên quan đến khảo sát thủy văn và đào tạo thủy văn.

Từ năm 2001, Ban cố vấn quốc tế đã nghiên cứu về tiêu chuẩn năng lực dành cho người vẽ bản đồ hàng hải. Hội đồng hiện bao gồm các đại diện của Hiệp hội Bản đồ Quốc tế (ICA). Tương tự như các khóa học Thủy văn, các khóa học bản đồ cũng bao gồm loại A và B. Ấn bản đầu tiên của tiêu chuẩn, được gọi là M-8, cũng có thể tham khảo từ trang web của IHO.

Cộng đồng thủy văn được khuyến khích xem xét cả 2 tiêu chuẩn này.

Trong số các khóa học Bản đồ hàng hải đầu tiên được công nhận là các khóa học Loại A hoặc B là những khóa học do Văn phòng Thủy văn Vương quốc Anh, Học viện Hàng hải Quốc tế Trieste ở Ý và Học viện Hải quân Đại Liên của Trung Quốc tổ chức.

Việc thành lập các khóa học Bản đồ hàng hải đã làm cho các khóa học ‘Cat A’ và ‘Cat B’ trở nên cụ thể hơn. Những sinh viên tốt nghiệp thành công từ các khóa học này giờ đây sẽ được gọi để đạt được chứng chỉ là ‘Cat A Hydro’ hoặc ‘Cat A Carto’. Khóa học Loại A có trình độ cao hơn khóa học Loại B. Hầu hết các viện hàn lâm được công nhận điều hành khóa học Loại A đều cung cấp chương trình cấp bằng thạc sĩ hoặc cử nhân. Mặt khác, một cơ sở hải quân thường có lựa chọn cung cấp các khóa học Loại A hoặc B. Tuy nhiên, cả hai loại viện, dù là học viện hay hải quân, thường yêu cầu những yêu cầu đầu vào nghiêm ngặt.

Các lựa chọn bị giới hạn đối với những người có kinh nghiệm nhưng không có trình độ chuyên môn phù hợp muốn đăng ký các khóa học Loại A hoặc B. Một số quốc gia hiện yêu cầu trình độ Loại A và B để nộp hồ sơ dự thầu thủy văn. Để những người này đạt được Cat A Hydro, họ thường phải trải qua khóa học Loại B và nếu thành công, họ có thể sẽ tiếp tục học khóa học Loại A. Hội đồng hiện đang xem xét khả năng cung cấp khóa học Loại C cho những trợ lý khảo sát, chẳng hạn như kỹ thuật viên, những người không đủ điều kiện để đăng ký khóa học Loại B.

Các khóa học này được cung cấp trên toàn thế giới nhằm cung cấp chương trình đào tạo chính thức cho các nhà thủy văn hoặc người vẽ bản đồ hàng hải. Một số khóa học được tổ chức bằng ngôn ngữ bản địa của quốc gia cung cấp các khóa học đó, nhưng hầu hết các khóa học đều được cung cấp bằng tiếng Anh. Vì điều quan trọng là các khóa học được công nhận phản ánh công nghệ mới và xu hướng hiện tại nên cả hai Tiêu chuẩn đều được cập nhật liên tục. Cho dù đó là ‘Cat A Hydro’ hay ‘Cat A Carto’, cả hai khóa học đều góp phần tạo ra những nhà khảo sát thủy văn và người vẽ bản đồ hàng hải có trình độ.

Nguồn: https://www.hydro-international.com/

Ngoài ra, nếu còn bất cứ thắc mắc nào, cần tư vấn và hỗ trợ thêm chi tiết về các thông tin liên quan khảo sát thủy văn, hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 0903 825 125 để được phục vụ nhanh chóng nhất!

>>> Xem thêm: 5 kiểu dữ liệu thủy văn và ứng dụng của chúng