Trong suốt 15 năm, Wilderness International đã cống hiến hết mình để bảo vệ các môi trường sống còn hiện hữu trên Trái đất. Dựa trên những nguồn quyên góp, họ mua lại những vùng đất đang có khả năng bị khai thác, nhằm bảo tồn môi trường sống cho các thế hệ tiếp theo. Việc sử dụng máy bay không người lái cho phép Wilderness International thu thập các dữ liệu quan trọng và nhanh chóng đưa ra các phương án ứng biến kịp thời.

Xem ngay: