Quản lý và khai thác dữ liệu AIS của tàu thuyền là một công tác vô cùng quan trọng khi hoạt động giao thông hàng hải. Dựa trên thông tư số 17/2018/TT-BGTVT ngày 9/4/2018 đã đề cập đến quy định quản lý và khai thác dữ liệu AIS, hay còn được gọi là thông tin nhận dạng tự động tàu thuyền.

Quy định về quản lý lắp đặt và hoạt động của thiết bị AIS trên tàu thuyền

Theo thông tư 17/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền, thiết bị AIS cần được lắp đặt và hoạt động trong vùng nước cảng biển, tuyến vận tải ven biển, tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và vùng nước cảng, bến thủy nội địa, đường thủy nội địa nằm trong phạm vi thu nhận bản tin AIS của trạm bờ AIS.

Thiết bị AIS cần được lắp đặt và hoạt động trong vùng nước cảng biển, tuyến vận tải,…

Thiết bị AIS cần được lắp đặt và hoạt động trong vùng nước cảng biển, tuyến vận tải,…

Thiết bị AIS được lắp đặt, cài đặt trên tàu thuyền phải có các thông tin cơ bản phải bao gồm các thông số:

 • Mã nhận dạng tàu thuyền
 • Tên thuyền
 • Số IMO (nếu có)
 • Hô hiệu (nếu có)
 • Kiểu tàu thuyền.
 • Kích thước tàu thuyền (chiều dài, chiều rộng)
 • Vị trí
 • Tốc độ và hướng đi của tàu thuyền
Thiết bị AIS được lắp đặt trên tàu thuyền cần phải có những thông tin cơ bản.

Thiết bị AIS được lắp đặt trên tàu thuyền cần phải có những thông tin cơ bản.

Bên cạnh đó, thiết bị AIS sau khi lắp đặt cần phải được kiểm tra bởi cơ quan tổ chức có thẩm quyền theo quy định hiện hành. Đồng thời, thiết bị AIS phải được hoạt động liên tục 24/7 và luôn phải được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật định kỳ theo đúng quy định của nhà sản xuất.

Quy định quản lý về việc cung cấp, sử dụng thông tin nhận dạng tàu thuyền, dữ liệu AIS

Dữ liệu AIS được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Thông tin nhận dạng tàu thuyền này được sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời sử dụng để xử lý vi phạm hàng hải và đường thuỷ nội địa, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu thuyền, phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và đường thuỷ nội địa.

Dữ liệu AIS được ứng dụng trong nhiều công tác, đặc biệt là đảm bảo an toàn hàng hải.

Dữ liệu AIS được ứng dụng trong nhiều công tác, đặc biệt là đảm bảo an toàn hàng hải.

Ngoài ra, thông tin nhận dạng tàu thuyền AIS được cung cấp dưới dạng cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu; hoặc cung cấp trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị thực hiện cung cấp thông tin; hoặc cấp dữ liệu theo từng vụ việc cụ thể cho tổ chức, cá nhân khai thác.

Một số cổng, trang thông tin điện tử của các đơn vị cung cấp thông tin có thể kể đến như: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,…

Một số yêu cầu đối với trung tâm dữ liệu AIS và trạm bờ AIS

– Yêu cầu đối với trung tâm dữ liệu AIS

Ngoài các quy định về quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền, trung tâm dữ liệu AIS cũng cần đáp ứng các yêu cầu để có thể đảm bảo khả năng hoạt động:

 • Trung tâm dữ liệu AIS cần phải có chức năng tích hợp bản tin AIS gửi về trạm AIS để xử lý và lưu trữ, cùng với đó giao diện cũng phải phù hợp để có thể khai thác thông tin qua mạng internet.
 • Trung tâm dữ liệu AIS cần phải có khả năng lưu trữ dữ liệu tối thiểu là 3 năm.
 • Trung tâm dữ liệu AIS phải được bảo đảm an toàn và an ninh dữ liệu AIS.

– Yêu cầu đối với trạm bờ AIS

Bên cạnh yêu cầu đối với trung tâm dữ liệu AIS, trạm bờ AIS cũng cần đáp ứng những yêu cầu cụ thể:

 • Trạm bờ có chức năng thu nhận bản tin AIS được phát từ thiết bị AIS đã được lắp đặt trên tàu thuyền (hoạt động trong vùng thu thận bản tin AIS của trạm bờ AIS).
 • Trạm bờ được thiết lập thành hệ thống bao phủ sóng cho toàn bộ vùng nước cảng biển, tuyến vận tải ven biển, tiến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo và vùng nước cản, đường thuỷ, bến thuỷ nội địa.
 • Các trạm bờ AIS phải được kết nối với trung tâm dữ liệu AIS để chuyển bản tin AIS thu được từ thiết bị AIS đã được lắp đặt trên tàu về trung tâm dữ liệu AIS.
Trung tâm dữ liệu AIS và trạm bờ cần đáp ứng các yêu cầu nhất định nhằm đảm bảo hoạt động của AIS.

Trung tâm dữ liệu AIS và trạm bờ cần đáp ứng các yêu cầu nhất định nhằm đảm bảo hoạt động của AIS.

Dữ liệu AIS có vai trò quan trọng trong quản lý và đảm bảo an toàn lưu thông hàng hải. Đồng thời, việc quản lý và khai thác sử dụng dữ liệu AIS của tàu thuyền cũng cần thực hiện đúng theo quy định ban hành. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về dữ liệu AIS, và các thiết bị AIS trên thị trường hiện nay, hãy liên hệ ngay đến HOTLINE 0903 825 125 để được hỗ trợ ngay hôm nay!

>>> Xem thêm: 5 nhóm “báo hiệu hàng hải” thông dụng hiện nay!