Phần mềm Hypack cung cấp ứng dụng toàn diện cho các cuộc khảo sát thủy văn với nhiều nền tảng như: Đo sâu đơn tia, Đo sâu đa tia, Side Scan Sonar, Sub-Bottom… Và gần đây, Hypack đã phát triển phần mềm của mình với các giải pháp hoàn hảo nhằm đáp ứng nhu cầu về các cuộc khảo sát sử dụng hệ thống tàu không người lái, mở rộng danh mục đầu tư và đón đầu xu thế tự động hóa của thị trường.

Hệ thống tàu không người lái – Xu hướng của tương lai

Với xu thế tự động hóa của thế giới nói chung cũng như ngành đo đạc khảo sát địa hình nói riêng, công tác tự động hóa cũng cần được áp dụng để tăng hiệu quả cũng như tính an toàn trong công tác khảo sát đo đạc bản đồ. Từ đó, hệ thống đo sâu không người lái cũng được phát triển và ngày càng được nhiều đơn vị sử dụng. Với xu thế phát triển đó, Hypack đã phát triển với giải pháp hoàn hảo để tăng hiệu quả đầu tư cho các nền tảng này.

Các hệ thống tàu không người lái mà Hypack hỗ trợ

  • AUVs (Autonomous Underwater Vehicles): Hệ thống tự lái dưới nước
Phần mềm Hypack hỗ trợ hệ thống tàu không người lái như thế nào?

Hệ thống tàu tự lái dưới nước.

  • USVs (Unmanned Surface Vessels): Hệ thống tự lái trên bề mặt
Phần mềm Hypack hỗ trợ hệ thống tàu không người lái như thế nào?

Hệ thống tàu tự lái trên bề mặt nước.

  • UAVs (Unmanned Aerial Vehicles): Hệ thống bay không người lái
Phần mềm Hypack hỗ trợ hệ thống tàu không người lái như thế nào?

Hệ thống máy bay không người lái.

Phần mềm Hypack hỗ trợ hệ thống tàu không người lái như thế nào?

  • Kết nối với cảm biến thiết bị không người lái thông qua driver của phần mềm Hypack.
  • Lập kế hoạch khảo sát thông qua phần mềm Hypack kết hợp với hệ thống GNSS và hệ thống lái tự động cho phép thu thập dữ liệu tự động.
  • Dữ liệu từ các cảm biến được Hypack hỗ trợ có thể được hiển thị trong thời gian thực trên thiết bị điều khiển.
  • Thu thập và xử lý dữ liệu sau có thể được thực hiện trên Hypack.
Phần mềm Hypack hỗ trợ hệ thống tàu không người lái như thế nào?

Hệ thống tàu không người lái sử dụng phần mềm Hypack để thu thập dữ liệu.

Đo sâu bằng thiết bị không người lái kết hợp với phần mềm Hypack là một xu thế mới, mang lại hiệu quả công việc cao, rất đáng để người dùng quan tâm. Để được tư vấn chi tiết về hệ thống tàu không người lái sử dụng trong đo sâu và phần mềm Hypack, hãy liên hệ ngay cho Đất Hợp qua HOTLINE 0903 825 125 để được hỗ trợ nhanh nhất!

>>> Xem thêm: Khả năng hoạt động toàn diện của phần mềm Hypack trong lĩnh vực đo sâu