Khi thu thập dữ liệu bằng hệ thống đo sâu đa tia, Patch Test luôn được thực hiện trước hoặc sau khi thực hiện thu thập dữ liệu. Vậy Patch Test là gì? Nó quan trọng như thế nào mà phải tiến hành Patch Test cho dữ liệu đo sâu đa tia? Và các giá trị cần Patch Test là gì? Hãy cùng Đất Hợp tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Patch Test là gì? Vì sao Patch Test lại quan trọng trong đo sâu đa tia?

Patch Test là các phương pháp cần phải thực hiện để hiệu chuẩn lại dữ liệu đo sâu đa tia. Hay nói cụ thể hơn, mục đích của Patch Test là hiệu chuẩn lại các giá trị sai số do vị trí lắp đặt khác nhau của các cảm biến so với vị trí trọng tâm của tàu khảo sát.

Một hệ thống đo sâu đa tia được hiệu chuẩn chính xác sẽ hiển thị cùng độ sâu trong các thử nghiệm lặp lại, bất kể các biến số như tốc độ, hướng và chuyển động của tàu.

Nếu hệ thống đo sâu đa tia không sử dụng Patch Test, dữ liệu thu được từ đo sâu đa tia hầu như không có độ tin cậy cao, việc sử dụng các dữ liệu đó cho các mục đích công việc phía sau cũng vì thế mà khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế, hiệu chuẩn Patch Test rất quan trọng và cần phải được thực hiện khi thu thập dữ liệu bằng hệ thống đo sâu đa tia.

Các giá trị cần hiệu chuẩn trong Patch test

Có 3 giá trị cần phải hiệu chuẩn lại (Patch Test) bao gồm: Định hướng của hệ thống DGPS Heading, Cảm biến chuyển động Motion Sensor, và Sonar.

Patch Test có thể được thực hiện trước hoặc sau khi thu thập dữ liệu bằng hệ thống đo sâu đa tia.

Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?

Các giá trị chuyển động của tàu.

Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?

Roll (lắc ngang).

Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?

Pitch (Lắc dọc)

Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?

Yaw (Xoay)

1. Độ trễ GPS: Latency

Độ trễ giữa thời gian fixed tín hiệu GPS và thời gian dữ liệu đến bộ xử lý trung tâm, có thể gây ra lỗi vị trí, do đó cần phải hiệu chuẩn Patch Test bằng phương pháp sau:

Phương pháp chạy Hình mô phỏng
Chạy trên cùng một line chạy, cùng một hướng, hai tốc độ khác nhau.

Địa hình chạy: Địa hình phẳng có vật thể hoặc địa hình có máy dốc.

Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?
Dữ liệu Latency trước và sau khi hiệu chuẩn Patch Test. Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?

2. Pitch (Lắc dọc)

Là sai số do các lắc dọc tàu gây ra cho các chùm tia. Cần phải Patch Test bằng phương pháp:

Phương pháp chạy Hình mô phỏng
Chạy một đường hai lần, cùng tốc độ, ngược chiều nhau.

Địa hình: Địa hình phẳng có địa vật hoặc địa hình có độ dốc.

Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?
Dữ liệu Pitch trước và sau khi hiệu chuẩn Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?

3. Roll (lắc ngang)

Phương pháp chạy Hình mô phỏng
Chạy một đường hai lần, cùng tốc độ, ngược chiều nhau.

Địa hình: Địa hình phẳng.

Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?
Dữ liệu Roll trước và sau khi hiệu chuẩn Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?

4. Yaw (góc xoay)

Phương pháp chạy Hình mô phỏng
Chạy 2 đường cùng hướng, cùng tốc độ, độ phủ 2 đường 50%.

Địa hình: Địa hình phẳng có vật thể hoặc địa hình có mái dốc.

Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?
Dữ liệu Yaw trước và sau khi xử lý hiệu chuẩn. Patch Test quan trọng như thế nào trong đo sâu đa tia?

Hiệu chuẩn Patch Test đóng vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu đo sâu đa tia. Để được tư vấn chi tiết hơn về kỹ thuật Patch Test cũng như giải pháp đo sâu đa tia, bạn hãy liên hệ ngay đến Công ty TNHH Đất Hợp theo HOTLINE 0903 825 125, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

>>> Xem thêm: So sánh các dòng Máy đo sâu đơn tia hãng Teledyne Odom – Echotrac E20 là sự cải tiến hoàn hảo