Việc sử dụng Flycam, Drone hay UAV ngày càng phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm. Thế nhưng, khi sử dụng loại thiết bị này, người dùng cần chú ý việc xin phép cơ quan chức năng theo đúng theo quy định. Và đơn xin phép bay Flycam / Drone / UAV là một trong những hồ sơ quan trọng nhất, không thể thiếu trong thủ tục này. Hãy theo dõi bài viết sau đây để được hướng dẫn viết mẫu đơn xin phép bay flycam chi tiết nhất!

Tại sao cần phải chuẩn bị mẫu đơn xin phép bay Flycam?

Flycam, Drone hay UAV là thiết bị máy bay không người lái được lắp đặt camera, có khả năng chụp ảnh, quay phim bằng cách điều khiển từ xa. Và để bảo đảm an toàn về an ninh quốc gia, cũng như khu vực sử dụng Flycam, việc sử dụng Flycam cần được cấp phép trước khi thực hiện và xác định phạm vi, thời gian một cách rõ ràng, cụ thể.

Căn cứ theo nghị định số 36/2008/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 79/2011/NĐ-CP) về quản lý tàu bay không người lái, tất cả hoạt động bay bằng Flycam phải được sự cho phép từ Bộ Quốc Phòng. Bên cạnh đó, theo Khoản 1 Điều 14 của Nghị định 36/2008/NĐ-CP quy định, việc tổ chức bay khi chưa có giấy phép bay là một hành vi bị nghiêm cấm.

Do đó, cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng cần phải chuẩn bị mẫu đơn xin phép bay Flycam, cũng như những hồ sơ, giấy tờ hợp pháp trước khi bay để tránh rủi ro và bị xử phạt.

Hồ sơ xin cấp phép bay Flycam gồm những gì?

Hồ sơ xin phép bay Flycam theo quy định tại Điều 9 Nghị định 36/2008/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 79/2011/NĐ-CP, như sau:

  • Đơn đề nghị cấp phép bay.
  • Giấy phép hay giấy ủy quyền (hợp pháp) cho phép phương tiện bay cất cánh, hạ cánh ở khu vực sân bay, mặt đất, mặt nước.
  • Những tài liệu, giấy tờ liên quan khác đến phương tiện bay.

Mẫu đơn xin phép bay Flycam.

Hình 1. Mẫu đơn xin phép bay Flycam.

>>> Tải xuống: Mẫu đơn xin cấp phép bay Flycam

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin phép bay Flycam chi tiết

Việc chuẩn bị, viết đơn xin phép bay Flycam là vô cùng quan trọng. Theo dõi hướng dẫn sau đây đây để thực hiện mẫu đơn xin phép bay Flycam chính xác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

—-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY
APPLICATION FORM FOR REQUEST OF FLIGHT AUTHORIZATION

Kính gửi/To: …(Đơn vị cấp phép bay: Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu)

Căn cứ Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Nghị định số XX/2011/NĐ-CP ngày DD/MM/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP/Pursuant to Decree No.36/2008/NĐ-CP dated 28 March 2008 of the Government on the management of unmanned aircraft and ultra light Instrument, Decree No.XX/2011/NĐ-CP dated DD/MM/2011 of the Government on Revision and Supplement of Decree No.36/2008/NĐ-CP.

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bay/Applicant

– Tên/Full name: ……(Viết in hoa rõ họ tên, ví dụ: NGUYỄN VĂN A)

– Địa chỉ/Address: …….(Điền thông tin dựa theo sổ hộ khẩu. Đối với trường hợp địa chỉ thường trú thay đổi thì sẽ ghi theo địa chỉ đã thay đổi)

– Quốc tịch/Nationality: ………(Việt Nam)

– Điện thoại, fax/Phone, fax: ………. (Điền số điện thoại chính xác)

Đề nghị Cục Tác chiến cấp phép hoạt động bay cho loại phương tiện bay sau đây/Request Department of Operations issue flight authorization for the aircraft or ultra light Instrument below: ….(Ví dụ: phương tiện bay không người lái Mavic 2)

2. Phương tiện bay/Aircrafts or ultra light Instrument:

(Căn cứ vào thông tin sản xuất của thiết bị flycam mà cá nhân/tổ chức sử dụng, khai báo đầy đủ thông tin, chính xác về phương tiện bay theo trình tự phía dưới)

– Loại phương tiện bay, tên gọi/Type of aircraft or ultra light Instrument, call sign: …(Ví dụ: Phương tiện bay không người lái loại Mavic 2 Pro)

– Nhà sản xuất/Manufacturer: ……(Ví dụ: DJI, sản xuất tại Trung Quốc)

– Số xuất xưởng/Manufacturer’s Serial Number: ……..(Số Seri của máy, ví dụ: 163DG7B0010085)

– Trọng lượng cất cánh tối đa/Aircraft maximum take-off weight (MTOW):….(Là trọng tải cất cánh tối đa ghi trong tài liệu khai thác của tàu bay. Ví dụ: 1.392g)

– Năm sản xuất/Year of Delivery from the Manufacturer: ……(Năm sản xuất của thiết bị)

– Số lượng và kiểu loại động cơ/Number and Designation of Engines: ….(Số lượng thiết bị và động cơ của máy; Ví dụ: 01 phương tiện bay không người lái Mavic 2 có 04 cánh quạt, có gắn camera)

– Dấu hiệu đăng ký (nếu có)/Registration Mark (if possible): …….(Dấu hiệu nhận biết của thiết bị nếu có)

– Trang thiết bị thông tin hàng không, thiết bị dẫn đường, giám sát bay, thiết bị chụp ảnh/Avionics Equipment, type of communication, Navigation, Surveillance and camera: …….(Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị; Ví dụ: 1 cảm biến nhiệt và 1 camera 1/2’’ CMOS 48MP….)

– Thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không, kích thước (rộng, dài, cao), độ cao bay tối đa, tốc độ bay tối đa, bán kính hoạt động, phương pháp điều khiển bay, thời gian hoạt động trên không, khả năng mang, treo/Performance specification, Dimension (width, length, height), Service Ceiling, Max Cruising Speed, Range with Max Fuel (no reserve), Way of Control, Duration of Flight: ……………………………………………………………..(Ví dụ: Có 04 cánh quạt, sải cánh 60cm, chiều cao 30cm, thời gian hoạt động trên không 12 phút; khả năng mang treo 0,3 kg)

– Các thông tin và tính năng kỹ thuật khác, trang bị khác/Additional Informations, Performance specification and Equipments: …………………………………………………….

3. Mục đích thực hiện bay/Purpose of flight: …………………………………………………….(Tùy vào mục đích riêng của mỗi cá nhân, tổ chức, lựa chọn cách trình bày cho hợp lý và phù hợp. Đồng thời, mục đích thực hiện bay không được phép vi phạm những điều cấm của pháp luật; Ví dụ: bay quay phim giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Đất Hợp)

4. Kích thước khu vực vùng trời tổ chức bay/Dimension of Airspace’s Area for Flights:……. (Giới hạn khu vực bay, có thể kèm các điểm giới hạn theo tọa độ như bảng dưới đây, kèm độ cao bay chụp:

Giới hạn khu vực bay, có thể kèm các điểm giới hạn theo tọa độ như bảng dưới đây, kèm độ cao bay chụp:

– Độ cao bay chụp tối đa 40 mét so với mặt đất.)

5. Số ngày và thời gian tổ chức bay/Dates and Times for Day requested: …………………..(Ghi cụ thể số ngày, ngày bắt đầu, kết thúc và khoảng thời gian bay trong ngày; Ví dụ: 03 ngày trong khoảng 10/12/2022 – 12/12/2022 (hàng ngày từ 06h00 đến 21h00))

6. Sân bay (hoặc tên khu vực mặt đất, mặt nước) bảo đảm cho việc cất cánh, hạ cánh của tàu bay, phương tiện bay/Location or Name of Area of Land/Water for Take Off/Landing: ………………………………………………………………………………………….(Ví dụ: Số 2 Đường Số 4, Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; tọa độ tâm: 10°50′ 27.53″N – 106°42′ 50.92″E)

7. Sơ đồ bay/Flight Chart: ………………………………………………………………………….
(Liệt kê khu vực bay cụ thể bao gồm: bán kính hoạt động, độ cao bay, vị trí phóng thiết bị;
Ví dụ: Bán kính hoạt động: Không quá 50 mét tính từ tọa độ tâm khu vực bay;
Độ cao bay: Không quá 40 mét trên địa hình;
Tại các bãi trống trong khu vực bay nêu trên.)

8. Tài liệu gửi kèm theo đơn/The below reference documents are attached: (Liệt kê các hồ sở gửi kèm. Tham khảo: Hồ sơ gửi kèm đơn xin phép bay flycam)

– Ảnh chụp tàu bay, phương tiện bay (kích thước tối thiểu 18 x 24 cm)/Photo of Aircraft (dimension 18x24cm).

– Bản thuyết minh kỹ thuật hàng không/Performance specifications.

– ……………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi (Tôi) cam kết thực hiện đúng các quy định của phép bay, các quy định về bay, quản lý – điều hành bay trong vùng trời Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan của Việt Nam/We (I) undertake to realize all Terms in the Flight Authorization, Rules the Air and Air Traffic Management in Vietnamese Airspace and other stipulations of Vietnam.

Tôi cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin/I certify that all of the information above and attached to this request is true, correct and complete.

Ngày/Date tháng/Month năm/Year

Người làm đơn/Applicant
(Ký tên, đóng dấu/Signature and stamp)

(Người làm đơn ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu.)

 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Untitled 1 01 01

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP
Địa chỉ: Số 2, Đường số 4, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: (028).3.6208.606
Mobile: 0903 825 125
Email: cskh@dathop.com.vn
Website: https://dathop.com/  –  https://dathop.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/DatHopCompany