Trong quá trình sử dụng máy định vị cầm tay Garmin GPSMAP 79s, truyền dữ liệu từ máy vào máy tính là một công việc cần thiết và quan trọng để thuận tiện lưu trữ và xử lý dữ liệu. Bài viết dưới đây Đất Hợp sẽ hướng dẫn chi tiết các bước truyền dữ liệu từ máy Garmin GPSMAP 79s vào máy tính.

Phần mềm truyền dữ liệu từ Garmin GPSMAP 79s vào máy tính

Để truyền dữ liệu từ máy Garmin GPSMAP 79s vào máy tính, có thể sử dụng 2 phần mềm đó là Basecamp hoặc Mapsource:

 • Phần mềm Basecamp: Ưu điểm của phần mềm này chính là tự động trút mọi dữ liệu từ Garmin GPSMAP 79s vào máy tính khi 2 thiết bị được kết nối với nhau. Đồng thời, phần mềm chọn cho phép xuất dữ liệu ở định dạng “.*csv”, đây là định dạng có thể mở được trong Excel để xử lý và sau đó mở được trên Mapinfo.
 • Phần mềm Mapsource: Phần mềm cho phép xuất dữ liệu với định dạng “.dxf”. Đây là định dạng có thể được mở trực tiếp trên AutoCad và xuất dữ liệu cách bằng import chúng vào Mapinfo.

Không những vậy, cả Basecamp và Mapsource đều cho phép xuất dữ liệu ở dạng “.txt” có thể mở được trên Notepad hay Excel. Tuy nhiên, để cài đặt được 2 phần mềm trên, cấu hình của máy tính phải đáp ứng các yêu cầu như sau:

 • Máy tính chạy hệ điều hành Windows XP Service Pack 3 hoặc mới hơn.
 • Khuyến cáo bộ nhớ hệ thống máy tính nên từ 2GB trở lên.
 • Để xem được chế độ 3D, card màn hình của máy phải hỗ trợ OpenGL phiên bản 1.3 hoặc mới hơn.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Basecamp và Mapsource:

 • Gắn cáp truyền USB vào máy Garmin GPSMAP 79s và máy tính.
 • Đến thư mục Garmin và kích đúp vào, chọn File cài đặt.
 • Tại File cài đặt sẽ có 2 phần mềm Basecamp và Mapsource. Copy File cài đặt này sang máy tính và kích đúp vào để tải xuống.
[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Basecamp và Mapsource để truyền dữ liệu trên Garmin GPSMAP 79s vào máy tính.

Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính trên máy Garmin GPSMAP 79s

– Truyền dữ liệu vào máy tính trên máy Garmin GPSMAP 79s bằng phần mềm Basecamp

Bước 1: Mở máy Garmin GPSMAP 79s, gắn cáp truyền USB vào máy Garmin GPSMAP 79s và máy tính.

Bước 2: Khởi động phần mềm Basecamp. Lúc này, dữ liệu từ Garmin GPSMAP 79s sẽ tự động truyền vào Basecamp. Dữ liệu được lưu vào Internal Storage.

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Dữ liệu từ Garmin GPSMAP 79s tự động truyền vào Basecamp trong Internal Storage.

Bước 3: Cài đặt thông số trên phần mềm Basecamp:

Trên Garmin Basecamp, chọn vào Edit, chọn Options → Measurement.

 • Cài đặt đơn vị đo tại ô Measurement System (chọn đơn vị Metric).
 • Cài đặt tại mục Position để chọn cách thể hiện tọa độ các điểm theo kinh độ, vĩ độ (chọn Lat/Lon hdd0 mm.mmm’), hoặc tọa độ UTM (met), hoặc VN2000.

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Giao diện cài đặt thông số trên phần mềm Basecamp.

Bước 4: Lưu lại dữ liệu vào máy tính:

 • Tại giao diện màn hình Basecamp, chọn File → Export
 • Nếu muốn lưu toàn bộ dữ liệu vừa mới chuyển từ máy Garmin GPSMAP 79s vào máy thì chọn Export Internal Storage. Hoặc chọn Export Selection để lưu những dữ liệu được chọn trên màn hình.
 • Đặt tên file (File name) và chọn kiểu dữ liệu cần lưu (Save as type):
  + Garmin GPS Database Files (*.gdb): Dữ liệu chạy được trên Basecamp và Mapsource.
  + GPS Exchange Format (*.gpx): Dữ liệu chạy được trên Basecamp và Mapsource.
  + Comma-delimited text (*.csv): Dữ liệu chạy được trên Excel.
  + Tab Delimited (*.txt): Dữ liệu chạy được trên Notepad, Excel.
[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Đặt tên file và kiểu dữ liệu lưu để hoàn tất truyền dữ liệu vào máy tính trên máy Garmin GPSMAP 79s bằng phần mềm Basecamp

– Truyền dữ liệu vào máy tính trên máy Garmin GPSMAP 79s bằng phần mềm Mapsource

Bước 1: Mở máy Garmin GPSMAP 79s, gắn cáp truyền USB vào máy và kết nối với máy tính.

Bước 2: Khởi động phần mềm Mapsource, ta có giao diện màn hình như sau:

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Giao diện phần Mapsource.

Với phần mềm Mapsource, có 3 cách để xuất dữ liệu từ máy Garmin GPSMAP 79s vào Mapsource:

Cách 1:
Vào Transfer → Receive From Device
[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính
Cách 2:

Chọn biểu tượng máy GPS tại Toolbar (như hình bên cạnh).

Sau đó, cửa sổ Receive From Device sẽ xuất hiện. Nếu ô Device chưa sáng lên và không hiển thị model của máy GPS, có nghĩa là thiết bị chưa được kết nối và cần phải kiểm tra lại dây cáp. Khi máy tính đã nhận kết nối từ máy GPS, lựa chọn vào những ô dữ liệu cần truyền từ máy Garmin GPSMAP 79s vào máy tính như: Maps (bản đồ); Waypoints (điểm tọa độ); Routes (hành trình); Tracks (lưu vết đường đi). Chọn Receive và nhận được thông báo hoàn tất.

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Cách 3:

Lấy dữ liệu theo cách thủ công:

 • Tại giao diện Waypoint, vào mục File → Open, rồi tìm đường dẫn đến thư mục chứa ổ đĩa Garmin.
 • Vào ổ Garmin → GPX → Chọn file cần chuyển và nhấn chọn Open.
[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Kết quả thu được trên Mapsource:

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Lưu ý:

Phần mềm Mapsource không cho phép truyền tự động Waypoint vào máy tính đối với các dòng máy 78 series, 62 series, eTrex 10-20-30 cũng như những dòng máy trước đó. Do đó, sử dụng cách 1 và 2 chỉ chuyển được Tracks và Routes. Và để khắc phục vấn đề này thì nên dùng cách 3 để truyền các điểm Waypoint hoặc dùng Basecamp để truyền dữ liệu.

Bước 3: Cài đặt thông số trên Mapsource:

 • Từ giao diện Mapsource, chọn Edit → Preferences.
 • Mục Unit để cài đặt đơn vị đo (chọn đơn vị Metric).
 • Mục Position để chọn cách thể hiện tọa độ các điểm theo kinh độ, vĩ độ (chọn Lat/Lon hddd0 mm.mmm’), hoặc tọa độ UTM (met), hoặc VN2000.
 • Mục Waypoint để cài đặt chiều dài tên điểm, biểu tượng (symbol),…

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Giao diện cài đặt thông số trên phần mềm Mapsource.

Bước 4: Lưu file dữ liệu vào máy tính

 • Tại giao diện Mapsource, chọn File → Save as.
 • Đặt tên file (File name) và chọn kiểu dữ liệu cần lưu (Save as type):
  + Garmin GPS Database (*.gdb): Dữ liệu chạy được trên phần mềm Basecamp và Mapsource.
  + MPS files (*.mps): Dữ liệu chạy được trên phần mềm Mapsource.
  + Text (Tab delimited (*.txt)): dữ liệu chạy được trên Notepad, Excel.
  + DXF (*.dxf): Dữ liệu chạy được trên phần mềm AutoCad hoặc Import xuất dữ liệu được sang Mapinfo.

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Đặt tên file và kiểu dữ liệu lưu để hoàn tất truyền dữ liệu vào máy tính trên máy Garmin GPSMAP 79s bằng phần mềm Mapsource.

Cách chuyển file thành đuôi “*.dxf”:

 • Khi lưu dữ liệu ở định dạng *.dxf và muốn lưu ở hệ tọa độ UTM, cần phải xóa bỏ mọi Waypoint có sẵn trên máy như BirdsEye Demo, Garmin Asia, Garmin Europe, Garmin USA, Garmin_Asia, Garmin_Europe, Garmin_USA, Grand Canyon National Park… (nếu có), thì mới chuyển được và không bị báo lỗi.
 • Trên Mapsource, chọn File → Save as → Chọn ổ đĩa cần lưu (Save in) – Đặt tên file (File name) và chọn đuôi file *.dxf (Save as type) → OK.

[GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn truyền dữ liệu vào máy tính

Cách chuyển file thành đuôi *.dxf.

Với những hướng dẫn chi tiết trên, hy vọng bạn có thể thực hiện truyền dữ liệu từ máy Garmin GPSMAP 79s vào máy tính một cách dễ dàng. Nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng máy GPS cầm tay Garmin GPSMAP 79s, hãy liên hệ ngay Đất Hợp qua HOTLINE 0903 825 125, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh nhất!

>>> Xem thêm: [GARMIN GPSMAP 79s] Hướng dẫn đo diện tích trên GPSMAP 79s