Phần mềm hiện trường Trimble Access được thiết kế để hỗ trợ hoạt động cho người khảo sát. Ở phiên bản Trimble Access 2022.00, Trimble đã thực hiện cam kết trong việc liên tục cải tiến phần mềm hiện trường hàng đầu được sử dụng bởi các nhà khảo sát chuyên nghiệp trên khắp thế giới.

Tổng quan về Phiên bản Trimble Access 2022.00

Phần mềm hiện trường Trimble Access được thiết kế để hỗ trợ hoạt động cho người khảo sát. Ở phiên bản Trimble Access 2022.00, Trimble đã thực hiện cam kết trong việc liên tục cải tiến phần mềm hiện trường hàng đầu được sử dụng bởi các nhà khảo sát chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Với các tính năng mới, mang lại năng suất cao hơn cho nhiều ứng dụng khảo sát, bao gồm khảo sát địa hình, gán tọa độ, bố trí điểm và kiểm soát, Trimble Access v2022.00 hỗ trợ quy trình khảo sát hàng ngày với tính linh hoạt và hiệu quả cao hơn.

Có gì mới trên phiên bản Trimble Access 2022.00?

Hình 1. Phần mềm hiện trường Trimble Access 2022.00.

Các tính năng và chức năng mới hỗ trợ quy trình công việc của Trimble Access bao gồm:

– Phần mềm khảo sát chung Trimble Access

  • Bù nghiêng: Khi đo các vị trí xa tầm với, chẳng hạn như tâm của cây hoặc cột, phương pháp bù nghiêng với bộ thu GNSS hỗ trợ IMU được sử dụng.
  • Lịch trình đồng bộ dữ liệu: Lập kế hoạch cụ thể để dự án được tự động tải lên Cloud theo các khoảng thời gian được chỉ định (ví dụ: 15 phút một lần hoặc tải lên khi kết thúc cuộc khảo sát).
  • Web Feature Services (WFS): Lưu dữ liệu WFS vào bộ điều khiển để sử dụng ngoại tuyến làm bản đồ nền hoặc chọn các đối tượng từ dữ liệu bản đồ WFS để định vị hoặc bố trí điểm.
  • Các tệp bản đồ địa lý (Georeference Map) trong thực địa: Sử dụng chức năng bản đồ địa lý để dịch và xoay các tệp DXF và IFC về dữ liệu công việc.
  • Hỗ trợ Alignment IFC 4.1: Điều chỉnh dữ liệu trực tiếp từ các tệp IFC 4.1, giúp người dùng có thể hình dung cấu trúc 3D, ví dụ như mạng lưới đường ống…
  • Bộ thu kết nối Wi-Fi: Sử dụng Trimble Access để thiết lập và sử dụng trạm base internet với bộ thu được kết nối với mạng Wi-Fi bên ngoài.

– Phần mềm Trimble Access Roads

Cải tiến giao diện: Bố trí điểm bằng LandXML và RXL Road hiện đã tích hợp các quy trình làm việc trên bản đồ và biểu mẫu, cho phép cấu hình nhanh chóng và đơn giản. Dễ dàng chuyển đổi giữa các phương pháp bố trí điểm, xác định độ nghiêng, độ dốc chéo… Xem bất kỳ bản cập nhật nào bằng đồ họa theo thời gian thực ở cả chế độ xem mặt bằng hoặc mặt cắt.

– Phần mềm Trimble Access Tunnels

  • Tính năng chia đôi màn hình: Chế độ xem mặt bằng hoặc mặt cắt ngang của đường hầm hiện xuất hiện dọc theo bản đồ, hoặc chế độ xem video cho biết vị trí mà thiết bị đang chỉ (nếu có), cho phép người dùng điều khiển vị trí của thiết bị bằng cách chạm vào màn hình video hoặc sử dụng các phím mũi tên.
  • Thông tin địa lý do người dùng tự cấu hình: Trimble Access 2022.00 cho phép người dùng tùy chỉnh thông tin địa lý được hiển thị cho vị trí hiện tại hoặc mối quan hệ của nó với vị trí cọc đã chọn được hiển thị ở cuối màn hình sơ đồ và mặt cắt. Người dùng cũng có thể sắp xếp lại thứ tự thông tin địa lý được hiển thị.

8 tính năng mới trên bản cập nhật Trimble Access 2022.00

1. Tính năng bù nghiêng cho các phép đo khó tiếp cận

Trimble Access 2022.00 giúp người dùng đo đạc ở những khu vực khó tiếp cận mà không cần thiết bị bổ sung. Khi sử dụng bộ thu GNSS đã bật chế độ bù nghiêng IMU và IMU được căn chỉnh đúng cách, người dùng có thể sử dụng phương pháp bù nghiêng để đo các vị trí mà đầu cực không thể chạm được, ví dụ như khi cần đo ở vị trí tâm của cây hoặc cột.

Tính năng bù nghiêng trên Trimble Access 2022.00.

Hình 2. Tính năng bù nghiêng trên Trimble Access 2022.00.

Phương pháp bù nghiêng trên Trimble Access 2022.00 sử dụng chức năng bù nghiêng IMU để tính góc phương vị giữa Antenna Phase Center (APC) của bộ thu GNSS và đầu cột, sau đó chiếu góc phương vị từ đầu cột ở khoảng cách bù xác định để tính toán điểm bù.

Khi đo, nghiêng cột hơn 15°, sau đó nhìn xuống cột sao cho tâm của máy thu, đầu cột và điểm bù được đo (chẳng hạn như tâm của cây) thẳng hàng (trên cùng một góc phương vị). Phương vị tại thời điểm lưu trữ điểm là phương vị được sử dụng để tính độ bù.

2. Sync Scheduler tự động đồng bộ hóa

Với khả năng kết nối được cải thiện và đồng bộ dữ liệu theo lịch trình cụ thể, người dùng có thể tối ưu hóa công việc hơn bằng cách sử dụng Sync Scheduler để tự động đồng bộ hóa dữ liệu lên Cloud cho dự án của mình.

Tính năng lập kế hoạch đồng bộ dữ liệu - Sync Scheduler.

Hình 3. Tính năng lập kế hoạch đồng bộ dữ liệu – Sync Scheduler.

Các cài đặt trong trình Sync Scheduler được lưu vào bộ điều khiển và áp dụng cho dự án hiện tại. Điều này có nghĩa là người dùng có thể định cấu hình các cài đặt này một lần và chúng sẽ được áp dụng cho tất cả các dự án làm việc.

Chọn tải lên dữ liệu vào các khoảng thời gian tùy ý hoặc tải lên sau khi hoàn thành các sự kiện cụ thể, ví dụ như: Khi hoàn thành công việc hoặc khi đăng nhập. Người dùng có thể tùy chọn cho phép tải lên tự động khi được kết nối với bất kỳ mạng nào hay chỉ khi được kết nối với một số mạng cụ thể.

3. Web Feature Services (WFS) – Trình quản lý đối tượng web

Các đối tượng địa lý được yêu cầu dưới dạng dữ liệu vectơ được tham chiếu địa lý qua Internet bằng Web Feature Services (WFS), sau đó lưu dữ liệu vào bộ điều khiển để sử dụng tại hiện trường mà không cần kết nối internet.

Tính năng Web Feature Services (WFS).

Hình 4. Tính năng Web Feature Services (WFS).

Khi dữ liệu WFS đã được lưu, người dùng có thể chọn một hoặc nhiều dữ liệu từ tệp WFS trong bản đồ và bố trí chúng. Người dùng cũng có thể tạo các điểm ở cuối các đường và tại tất cả các điểm dọc theo một đường đa tuyến bằng cách chọn hộp kiểm Create nodes (DXF, Shape & LandXML) trong màn hình Map settings. Các điểm đã tạo sau đó có thể được chọn để bố trí điểm hoặc tính toán tọa độ.

4. Georeference Map Files – Tệp bản đồ địa lý thực địa

Có một vài người hợp người dùng nhận được tệp DXF hoặc IFC có nguồn gốc sai cần tham chiếu địa lý trong khu vực cụ thể. Chức năng Georeference Map Files có thể được sử dụng để dịch, xoay và chia tỷ lệ các tệp này về mặt dữ liệu công việc.

Tính năng Georeference Map trên Trimble Access 2022.00.

Hình 5. Tính năng Georeference Map trên Trimble Access 2022.00.

Các giá trị tham chiếu địa lý thường được hoàn thành trong văn phòng trước khi khảo sát viên đi thực địa; tuy nhiên, các tình huống có thể phát sinh mà người dùng cần xác định ranh giới trước. Lúc này, người dùng cần chọn hai điểm trong tệp bản đồ và tìm điểm tương ứng của chúng trong dữ liệu công việc của mình, cố định tỷ lệ thành một hoặc tỷ lệ lựa chọn bản đồ để phù hợp với lựa chọn công việc. Các tệp tham chiếu địa lý trong thực địa có thể lưu khi trở lại văn phòng.

5. Hỗ trợ Alignment IFC 4.1

Trimble Access General Survey and Roads hiện hỗ trợ tính năng Ifc Alignment được ghi trong sơ đồ Industry Standard IFC 4.1. Bây giờ người dùng có thể bố trí điểm điều chỉnh từ tệp IFC giống như cách bố trí từ tệp DXF, RXL hoặc LandXML.

Tính năng Alignment IFC 4.1.

Hình 6. Tính năng Alignment IFC 4.1.

6. Bộ thu kết nối Wi-Fi

Trimble Access 2022.00 hỗ trợ thiết lập và sử dụng kết nối bộ thu Wifi trong cả khảo sát base và rover. Trước đây, người dùng chỉ có thể định cấu hình bằng cách sử dụng WebUI của bộ thu, bản nâng cấp này cho phép cấu hình các cuộc khảo sát trạm base internet dễ dàng hơn khi sử dụng thiết bị bên ngoài để kết nối internet, chẳng hạn như điện thoại di động hoặc thiết bị MiFi.

Tính năng kết nối internet của bộ thu với Trimble Access 2022.00.

Hình 7. Tính năng kết nối internet của bộ thu với Trimble Access 2022.00.

7. Trimble Access Roads

Bố trí điểm bằng LandXML và RXL Road tích hợp bản đồ và menu tốt nhất vào quy trình làm việc, cho phép cấu hình nhanh chóng và đơn giản. Dễ dàng chuyển đổi giữa các phương pháp bố trí điểm; xác định độ nghiêng công trình, độ dốc chéo… và xem các bản cập nhật thời gian thực bằng đồ họa, bất kể khi bắt đầu bố trí điểm từ biểu mẫu hay bản đồ.

Phím chức năng Options cho phép người dùng truy cập tất cả các tùy chọn bù nghiêng từ một màn hình. Ngoài ra, bây giờ người dùng có thể áp dụng độ nghiêng khi cắm đường RXL. Trước đây, người dùng chỉ có thể áp dụng để xây dựng trạm cho các đường LandXML, 12da hoặc GENIO.

8. Trimble Access Tunnels

Chế độ xem mặt bằng hoặc mặt cắt ngang của đường hầm hiện xuất hiện dọc theo bản đồ, hoặc chế độ xem video cho biết vị trí mà thiết bị đang chỉ (nếu có), cho phép người dùng điều khiển vị trí của thiết bị bằng cách chạm vào màn hình video hoặc sử dụng các phím mũi tên.

Trimble Access 2022.00 cho phép người dùng tùy chỉnh thông tin địa lý được hiển thị cho vị trí hiện tại hoặc mối quan hệ của nó với vị trí cọc đã chọn được hiển thị ở cuối màn hình sơ đồ và mặt cắt. Người dùng cũng có thể sắp xếp lại thứ tự thông tin địa lý được hiển thị.

Trimble là nhà cung cấp cho các chuyên gia Khảo sát đất đai, GIS, Scan 3D, Lập bản đồ Di động, Viễn thám, Đo quang và Pháp y với các giải pháp phần cứng và phần mềm hàng đầu trong ngành. Và phần mềm Trimble Access 2022.00 đã góp phần đáng kể vào mục tiêu trên của đơn vị này. Để được tư vấn chi tiết hơn về phần mềm Trimble Access 2022.00 cũng như các giải pháp đo đạc tiên tiến, hãy liên hệ ngay đến Công ty TNHH Đất Hợp qua HOTLINE 0903 825 125 để được hỗ trợ nhanh nhất!

>>> Xem thêm: Hướng dẫn tạo thông số Job mặc định trên Phần mềm Trimble Access

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Untitled 1 01 01

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP
Địa chỉ: Số 2, Đường số 4, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Tel: (028).3.6208.606
Mobile: 0903 825 125
Email: cskh@dathop.com.vn
Website: https://dathop.com/  –  https://dathop.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/congtydathop