Phân loại cảng biển cần dựa trên các tiêu chí và quy định cụ thể. Vậy cụ thể cảng biển được phân chia thành bao nhiêu loại? Tiêu chí để phân loại cảng biển bao gồm những gì? Hãy cùng Đất Hợp tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Cảng biển là gì? Phân loại cảng biển

– Cảng biển là gì?

Cảng biển chỉ một khu vực bao gồm vùng nước cảng và vùng đất cảng. Cảng biển được xây dựng với kết cấu hạ tầng, đồng thời được lắp đặt trang thiết bị để phục vụ cho tàu thuyền đến, rời khi đón trả hành khách, bốc dỡ hàng hóa, cũng như thực hiện dịch vụ khác.

Trong thực tế, cảng biển có thể có một hoặc nhiều bến cảng. Cùng với đó, bến cảng có thể có một hoặc nhiều cầu cảng.

Cảng biển là gì? Tiêu chí phân loại cảng biển

Cảng biển chỉ một khu vực bao gồm vùng nước cảng và vùng đất cảng.

– Phân loại cảng biển

Dựa trên Điều 75 của Bộ luật hàng hải năm 2015, cảng biển được phân chia thành các loại như sau:

 • Cảng biển đặc biệt: Đây là cảng biển được xây dựng với quy mô lớn, được sử dụng để phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của liên vùng hoặc trên khắp cả nướg và có chức năng trung chuyển quốc tế hay các cảng cửa ngõ quốc tế.
 • Cảng biển loại I: Đây là cảng biển được xây dựng với quy mô lớn, được sử dụng để phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của liên vùng hoặc khắp cả nước.
 • Cảng biển loại II: Đây là cảng biển được xây dựng với quy mô vừa, được sử dụng để phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng.
 • Cảng biển loại III: Đây là cảng biển được xây dựng với quy mô nhỏ, được sử dụng để phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Cảng biển là gì? Tiêu chí phân loại cảng biển

Phân loại cảng biển tại Việt Nam.

Tiêu chí phân loại cảng biển

Để phân loại cảng biển tại Việt Nam, các tiêu chí được đưa ra để đánh giá bao gồm: Phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và Quy mô của cảng biển.

– Phạm vi ảnh hưởng của cảng biển

Phạm vi ảnh hưởng của cảng biển là tiêu chí được đánh giá dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể về phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu sau:

 • Cảng biển có vai trò phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển cảng cửa ngõ quốc tế hoặc quốc tế;
 • Cảng biển có vai trò phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng;
 • Cảng biển có vai trò phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng;
 • Cảng biển có vai trò phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

– Quy mô của cảng biển

Quy mô của cảng biển là tiêu chí được đánh giá trên cơ sở về sản lượng hàng hóa được phép thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển, dựa trên các chỉ tiêu sau:

 • Sản lượng hàng hóa được phép thông qua cảng biển;
 • Cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển.

Phương pháp đánh giá và phân loại cảng biển

Đánh giá và phân loại cảng biển là công tác được thực hiện theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá có điểm tối đa là 100 và được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí.

Cảng biển được đánh giá và phân thành thành 04 loại, bao gồm:

 • Cảng biển đặc biệt: Loại cảng biển này có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm;
 • Cảng biển loại I: Loại cảng biển này có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm;
 • Cảng biển loại II: Loại cảng biển này có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm;
 • Cảng biển loại III: Loại cảng biển này có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.
Cảng biển là gì? Tiêu chí phân loại cảng biển

Cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu (Một trong hai cảng biển đặc biệt tại Việt Nam).

Một số yếu tố để căn cứ đánh giá và phân loại hiện trạng của cảng biển:

 • Số liệu liên quan đến phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được căn cứ dựa theo quy hoạch tổng thể về phát triển hệ thống cảng biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Số liệu liên quan đến quy mô của cảng biển và sử dụng số liệu thống kê hàng hóa được phép thông qua cảng biển trung bình trong 03 năm gần nhất của Cục Hàng hải Việt Nam. Đồng thời, sử dụng số liệu về cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển theo những quyết định được công bố mở tại bến cảng, cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam trong năm gần nhất.

Công tác phân loại cảng biển khi lập quy hoạch hay điều chỉnh quy hoạch cảng biển phải được căn cứ trên số liệu về hàng hóa và cỡ trọng tải tàu dự kiến trong từng thời kỳ quy hoạch và những tiêu chí đã được quy định cụ thể.

>>> Xem thêm: