Bộ phát radio dùng phát sóng radio khi kết hợp với trạm base GNSS, cung cấp dữ liệu hiệu chỉnh qua sóng radio.

Các bộ phát radio được Đất Hợp phân phối chính hãng, tiên tiến, tốc độ cao, được thiết kế để hoạt động bền bỉ trong điều kiện.

Title

Go to Top