Hệ thống tích hợp UAV Lidar là giải pháp hoàn hảo cho công việc khảo sát trên không, giúp tiết kệm thời gian, nhân lực và chi phí. Công nghệ này được sử dụng trong các lĩnh hệ thống thông tin địa lý (GIS) để tạo ra một mô hình độ cao số (DEM) hoặc mô hình địa hình kỹ thuật số (DTM) để thành lập bản đồ 3D. Ứng dụng của giải pháp UAV Lidar ngày càng nhiều trong các lĩnh vực môi trường, lâm nghiệp, khai thác mỏ, xây dựng dân dụng, khảo cổ học và lập bản đồ theo tuyến.

Go to Top