yeu to dong chay

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ĐO CÁC YẾU TỐ DÒNG CHẢY ADCP

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) sử dụng sóng âm để xác định vận tốc và hướng dòng chảy trong nước ở độ sâu tương ứng bằng hiệu ứng Doppler.

Có 02 nhóm ADCP chính:

  • (a) Nhóm ADCP dạng fixed mount: Gắn cố định để quan trắc các dữ liệu về các yếu tố dòng chảy.
  • (b) Nhóm Mobile ADCP: Dùng để lắm lên tàu thu thập số liệu về dòng chảy tức thời
yeu to dong chay

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Hãy chia sẽ thông tin hữu ích này nhé!