GEONICA

Được thành lập vào năm 1974, GEONICA, S.A. là nhà tiên phong thiết kế các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn. Phục vụ Nông – Lâm – Ngư nghiệp hoặc an toàn cho cảng, tàu thuyền lưu thông.
15 doi tac geonica dathop 01Hệ thống quan trắc cung cấp thông tin chính xác tức thời về thủy triều, sức gió, hướng gió đến trung tâm điều khiển. Trạm còn được trang bị thiết bị tự động nhận dạng AIS AtoN để thông báo thông tin quan trắc tức thời đến tàu thuyền lưu thông trên tuyến luồng.

15 doi tac geonica dathop 02
15 doi tac geonica dathop 03
Phần mềm thống kê, tra cứu số liệu

Quyết định “Phê duyệt Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ đã mở ra nhu cầu “ Xây dựng hệ thống trạm quan trắc thủy hải văn tự động tại các vùng hàng hải quan trọng có mật độ lớn tàu thuyền ra vào, có chế độ thủy hải văn phức tạp” .
15 doi tac geonica dathop 04
Nắm bắt được xu hướng phát triễn khoa học công nghệ trong công tác quản lý hàng hải. Công ty TNHH Đất Hợp đã tích cực nghiên cứu thiết bị và tạo mối quan hệ với những hãng thiết bị quan trắc thủy hải văn tự động hàng đầu trên thế giới.

Hiện nay công ty TNHH Đất Hợp đã được hãng Geonica – Tây Ban Nha ủy quyền là đại diện chính thức tại Việt Nam. Công ty TNHH Đất Hợp có đầy đủ năng lực để cung cấp những dịch vụ như: giải pháp xây dựng hệ thống trạm quan trắc thủy hải văn tự động, chuyển giao công nghệ, bảo trì bảo hành sản phẩm theo tiêu chuẩn của hãng Geonica.