Rà quét Side Scan Sonar

Thiết bị dùng để quét hình ảnh đáy hồ, đáy sông, đáy biển hiển thị hình ảnh địa vật 2 chiều.

 • THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR

  0 trên 5

  THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR, Model JW Fishers 100K/600K/1200K.

  0903 825 125
 • THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR – 2000

  0 trên 5

  Thiết bị rà quét side scan sonar 2000 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

  0903 825 125
 • THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR – 2200-M

  0 trên 5

  Thiết bị rà quét side scan sonar 2200-m của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong điều tra khảo cổ học, khảo sát địa chất.

  0903 825 125
 • THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR – 2200-S

  0 trên 5

  Thiết bị rà quét side scan sonar 2200-S của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

  0903 825 125
 • THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR – 2400

  0 trên 5

  Thiết bị rà quét side scan sonar 2400 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

  0903 825 125
 • THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR – 4125

  0 trên 5

  Thiết bị rà quét side scan sonar 4124 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

  0903 825 125