Khoan trắc khí tượng thủy văn

Chuyên cung cấp trạm quan trắc phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

  • TRẠM QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

    0 trên 5

    Trạm quan trắc khí tượng thủy văn để quan trắc khí tượng, thủy văn, phục vụ nông – lâm-ngư nghiệp hoặc an toàn cho cảng, tàu thuyền lưu thông. Thiết bị xuất xứ Tây Ban Nha của hãng Geonica.

     

    0903 825 125